Želim suradnju!

Studije i poslovni planovi

STUDIJE IZVODLJIVOSTI 
Studije izvodljivosti sastavni su dio projekne dokumentacije potrebne za uspješno ocjenjivanje projekta za financiranje iz EU fondova. Uglavnom se potreba za izradom studije izvodljivosti ili studije predizvodljivosti odnosi na infrastrukturne projekte kako bi se opravdala potreba za ulaganjem. Studijom se procjenjuje uspjeh provedbe ciljeva, uzevši u obzir trenutno stanje okoline, tehničko-tehnološke i organizacijske mogućnosti, vremenski okvir, resurse te kvalitetnu procjenu rizika. Studija izvodljivosti sadrži i analizu troškova i koristi, tj. ocjenu ukupnih financijskih, ekonomskih i društvenih troškova i koristi.

Analiza troškova i koristi (CBA analiza) je ključni element na osnovu kojeg evaluator (Europska komisija ili nacionalna akreditirana institucija) vrednuje prihvatljivost projekta i donosi odluke o njihovom sufinanciranju sredstvima Kohezijskog  i strukturnih fondova EU.

Studija predizvodljivosti izrađuje se u fazi niske razine izvodljivosti, kad nam je poznata ideja no nisu zadovoljeni svi uvjeti za početak provedbe projekta. S obzirom da nam u ovoj fazi ranog planiranja projektne ideje nisu poznati ulazni podaci za izradu CBA, izrađuje se Studija predizvodljivosti bez analize troškova i koristi.

 

POSLOVNI PLANOVI
 
Poslovni plan je službeni dokument koji definira ciljeve, razloge i planove za provedbu ciljeva pojedinog poduzeća. Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži potanko razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja te o varijantnim rješenjima za moguće rizične situacije koje donosi buduće vrijeme.

Izrada poslovnog plana ne treba biti strogo šablonska, to nije „porezna prijava“ koju morate ispuniti na točno određeni način već se možete kretati u određenim, prepoznatljivim okvirima. Dakle, poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što smo bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su nam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Temeljni elementi plana:

1. Temeljni podaci o poduzetniku – čime se bavi, vlasnička struktura, podaci iz zadnjih financijskih izvješća;

2. Prikaz proizvoda i usluga – s čime je poduzetnik zastupljen na tržištu (novi proizvodi ili modifikacije), patenti, franšize i sl.;

3. Analiza prodajnog tržišta i konkurencija – približan opseg cjelokupnog tržišta u djelatnosti kojom se poduzetnik bavi, udjel u tržištu, opis najvažnijih konkurenata (treba istaknuti prednosti i nedostatke u odnosu na konkurenciju, poželjno istaknuti razvojne trendove u gospodarskoj djelatnosti jer je za bankare jako bitna procjena što će biti s dotičnom gospodarskom granom u budućnosti);

4. Marketing strategija – na koji tržišni segment poduzetnik cilja, način oglašavanja, troškovi oglašavanja i politika cijena;

5. Proizvodnja i distribucija – tehnički potencijal i sposobnost poduzetnika, udovoljavanje propisanim standardima, način distribucije, servis i briga o kupcima;

6. Financije – ulaganja i izvori sredstava, očekivani poslovni rezultati i

7. Podaci o menadžerskom timu – kvalitetni menadžeri su jamstvo uspjeha.

 

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr