Želim suradnju!

Strateško planiranje

Našim klijentima nudimo uslugu izrade strateških dokumenata sa svrhom usmjerenog regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja te razvoja ustanove ili poduzeća.

Strategije regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja

Javna tijela obvezna su, sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, provoditi upravljanje javnim politikama odnosno pripremati, izrađivati, provoditi, izvješćivati, pratiti provedbu i učinaka te vrednovanje akata strateškog planiranja. Akti strateškog planiranja najčešće se izrađuju u skladu sa strateškim razdobljem Europske unije ili nacionalnim strateškim razdobljem. Usluge MARA-e uključuju izradu i provedbu akata strateškog planiranja te organizaciju studijskih posjeta kako bi se unaprijedilo znanje i motivacija tima za provedbu razvojnih strategija.

Strategije razvoja obrazovnih ustanova

Osim savjetovanja u institucionalnom i međunarodnom razvoju obrazovnih ustanova, naš tim stručnjaka u području obrazovanja izrađuje planove razvoja obrazovnih ustanova, a velika se pozornost pridaje kurikularnoj reformi, inovativnim metodama poučavanja s ciljem povećanja pozitivnih multiplikacijskih učinaka odgoja i obrazovanja.

Strategija razvoja poduzeća i ostalih organizacijskih cjelina

Usmjereni razvoj ključ je održivosti poslovanja i nesmetanog gospodarskog rasta. Našim klijentima nudimo pomoć pri postavljanju ciljeva i vizije organizacije te uslugu izrade poslovnih strateških planova.

Za novo strateško razdoblje pripremili smo niz noviteta kako bismo Vam olakšali razumijevanje, suradnju i provođenje Strategija:

 • Poboljšanja u izgledu i sadržaju strateških akata:
  jedna od novosti u izradi  naših strateških dokumenata je obvezna usporedba statističkih vrijednosti s prosječnim vrijednostima Europske unije. Takav pristup osigurat će nam razumijevanje veličine problema i olakšati određivanje razvojnih prioriteta. Korisnicima će uz Strategiju dobiti poster s terminskim planom provedbe pojedine aktivnosti, što će olakšati provedbu i nadzor provedbe strateškog dokumenta
 • Provedbe strateških akata: 
  lokalna samouprava ponekad ne provodi izrađene strateške dokumente, ponajviše zbog  nedostatka ljudskih kapaciteta kojima bi takav zadatak bio dodijeljen. Kako bi iskoristili potencijale, otklonili razvojne prepreke i ubrzali razvoj partnerskih općina i gradovima, od sada u spektru naših usluga nudimo i cjelovitu provedbu strateškog plana, u suradnji s lokalnom samoupravom i ključnim dionicima.
 • Studijski posjeti kao dio usluge izrade strateških akata:
  Međunarodna agencija za razvoj će, u suradnji s turističkim agencijama organizirati studijski posjet inozemnim gradovima i općinama koji su ostvarili sličnu razvojnu viziju, kako bi lokalna samouprava naučila o dobrim praksama susjednih gradova/općina, razvila nove ideje te tako ubrzala lokalni i regionalni razvoj.

 





  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr