Želim suradnju!

Dokumentacija za kreditiranje

Zaposlenici Međunarodne agencije za razvoj mogu vam pomoći u pripremi projektne i investicijske dokumentacije za kreditiranje za sve vrste projekata.
 
Korisnici kredita mogu biti:
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, zadruge i ustanove.
 
Sredstvima kredita financira se priprema projekata javnog i privatnog sektora.

Krediti su namijenjeni za financiranje izrade projektne i ostale investicijske dokumentacije i to:

 • idejno rješenje,
 • istražni radovi; dokumentaciju i troškove provedbe prethodnih istraživanja od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • strateška procjena utjecaja na okoliš,
 • studija utjecaja na okoliš,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz procjenu utjecaja na okoliš odnosno prihvatljivosti za ekološku mrežu,
 • idejni projekt,
 • elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom,
 • elaborati čija izrada prethodi izradi glavnog projekta,
 • glavni projekt, izvedbeni projekt,
 • tipski projekt,
 • projekt uklanjanja,
 • troškovnik,
 • poslovni plan/predinvesticijska/ investicijska studija,
 • energetski certifikat,
 • ostala dokumentacija i troškovi vezani uz ishođenje lokacijske i građevinske i uporabne dozvole,
 • dokumentacija za nadmetanje za odluku o odabiru projektanata/izvođača/nadzornog inženjera/revidenta,
 • trošak ostalog tehničkog savjetovanja i analiza od važnosti za projektiranje, građenje i uporabu građevine odnosno drugog projekta,
 • i sva ostala dokumentacija potrebna za provedbu investicijskog projekta.

 

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr