Želim suradnju!

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama. 

Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture

Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti: 

 • Ustanova u kulturi u skladu s člankom 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) tj. javna ustanova koja se osniva za obavljanje pretežito kulturnih djelatnosti u skladu s ovim Zakonom, a koje osniva Republika Hrvatska, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske ili 
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanova koje Republika Hrvatska ili
 • Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osniva zajedno s drugom pravnom i fizičkom osobom ili – Jedinica lokalne samouprave (dalje: JLS), ili – Jedinica područne (regionalne) samouprave (dalje: JP(R)S).

Partnerstvo u provedbi projekta je dozvoljeno. Partner u sklopu ovog Poziva može biti: 

 • Jedinica lokalne samouprave – Jedinica područne (regionalne) samouprave 
 • Ustanova u kulturi u skladu s čl. 2., stavku 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) 
 • Regionalni koordinator u skladu čl. 24. Zakona o regionalnom razvoju

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu sufinancirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije;
 2. Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture; 
 3. Upravljanje projektom i administracija; 
 4. Promidžba i vidljivost projekta;

Najviši iznos bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 6.000.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu. Najniži iznos bespovratnih sredstava EFRR-a koji se može dodijeliti u okviru Poziva iznosi 200.000,00 EUR po pojedinačnom projektnom prijedlogu.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 1. veljače 2024. godine (09:00 sati) do 31. prosinca 2024. godine (12:00 sati).

Više informacija pročitajte na mrežnoj stranici EU fondovi HR.

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću z…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18). Ministarstvo unije dodjeljuje bespovratna novčana sredstva temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja s ciljem poticanja regionalnoga razvoja Republike […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr