Želim suradnju!

Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava – Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra

Ovim pozivom podržat će se energetska obnova cjelovitih zgrada (ETC) koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • u stopostotnom su javnom vlasništvu,
 • prijavitelj obavlja kulturnu djelatnost u zgradi koja će se energetski obnavljati
 • imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene
  kulturno-povijesne cjeline
 • nisu oštećene u potresu.

Cilj ulaganja je smanjenje potrošnje energije, smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada navedenih u predmetu Poziva. Za financiranje će biti prihvatljivi projektni prijedlozi kojima se ostvaruje godišnja ušteda primarne energije od minimalno 30 %.

U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati izrađenu projektnu dokumentaciju te ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete sukladno natječajnoj dokumentaciji.

Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 EUR odnosno 300.000.000,00 HRK i dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele, u modalitetu trajnog poziva. Sredstva su osigurana iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a planirana su u Državnom proračunu RH. Ministarstvo kulture i medija zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru Poziva. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu:

 • najniži iznos 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK
 • najviši iznos 3.981.684,25 EUR odnosno 30.000.000,00 HRK

Projektni prijedlozi kod kojih se slijedom provedbe procjene projektnih prijedloga u odnosu na kriterije definirane Pozivom utvrdi nepoštivanje gore navedenog financijskog ograničenja o najnižem i najvišem dodijeljenom iznosu bespovratnih sredstava, bit će isključeni iz daljnjeg postupka dodjele. Ako, tijekom provedbe projekta, stvarno nastali prihvatljivi troškovi budu manji od ugovorenog iznosa bespovratnih sredstava te ne dosegnu najniži iznos bespovratnih sredstava od 66.361,40 EUR odnosno 500.000,00 HRK, projekt će neovisno o tome biti prihvatljiv za financiranje.

AKTIVNOST MAKSIMALNI JEDINIČNI IZNOS**
I. Izrada dokumentacije Energetski pregled prije obnove i certifikat (prije i poslije obnove), analiza postojećeg stanja zgrade, priprema projektne i tehničke dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i izvedbu radova 10 % ukupnih prihvatljivih troškova aktivnosti II. a) b) i c) Energetska obnova
II. Energetska obnova a) mjere energetske učinkovitosti i korištenje
obnovljivih izvora energije (OIE)
b) dodatne mjere
c) horizontalne mjere
902,52 EUR / m 2 GBP odnosno 6.800 HRK/m 2 GBP
d) Stručni nadzor građenja, projektantski nadzor i koordinator zaštite na radu 5 % ukupno prihvatljivih troškova aktivnosti II. a), b) i c) Energetska obnova
III. Upravljanje projektom i administracija 5.308,91 EUR odnosno 40.000,00 HRK
IV. Promidžba i vidljivost 2.654,46 EUR odnosno 20.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi, kojima je osnivač:

-RH i/ili
– JLP(R)S i/ili
– ustanova kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.

Prijavitelj mora biti korisnik zgrade koja se energetski obnavlja i u njoj obavljati kulturnu djelatnost.

Partnerstvo nije dozvoljeno, prijavitelj projekt provodi samostalno.

U okviru Poziva prijavitelj može dostaviti više projektnih prijedloga, pod uvjetom da predmetni Poziv nije zatvoren ili obustavljen, s napomenom da se pojedinom korisniku
bespovratna sredstva mogu dodijeliti samo jednom za svako djelovanje te se isti troškovi ni u kakvim okolnostima ne smiju dvaput financirati iz proračuna Unije. Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 1. Izrada dokumentacije (Izvješće o energetskom pregledu, energetski certifikat, analiza postojećeg stanja, priprema projektno-tehničke dokumentacije, energetski certifikat nakon obnove)
 2. Energetska obnova (provedba mjera kojima se doprinosi boljoj energetskoj učinkovitosti i potiče korištenje obnovljivih izvora energije (OIE); provedba dodatnih mjera koje se odnose na povećanje potresne otpornosti, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta; provedba horizontalnih mjera; stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/provedba mjera zaštite na radu)
 3. Upravljanje projektom i administracija

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2023. Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 17. travnja 2023. godine.

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr