Želim suradnju!

Otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Otvoren je 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Program nudi financijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnije, održive i društveno odgovornije dunavske regije, te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. 

Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije: Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku, te pet država nečlanica Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu.

Ciljevi i prioriteti: U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se, između ostaloga, bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

U okviru 2. poziva mogu se prijavljivati projekti unutar specifičnih ciljeva:

 • SO 2.2 Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa;
 • SO 2.3 Pristup vodi i održivo upravljanje vodama;
 • SO 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i biološke raznolikosti;
 • SO 3.1 Tržišta rada i pristup kvalitetnom zapošljavanju;
 • SO 3.2 Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;
 • SO 3.3 Kultura i održivi turizam;
 • SO 4.2 Institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

Vrijednost poziva iznosi 38.749.913,000 EUR  eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80%. 

Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija Republike Hrvatske. Poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2024. godine u 14:00 sati.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela, neprofitne organizacije, obrazovne i istraživačke institucije, i drugi relevantni dionici iz dunavske regije. 

Prihvatljivi prijavitelji (vodeći partneri):

 • Lokalna, regionalna, nacionalna javna tijela/tijela upravljana javnim pravom (uključujući EGTC-e u smislu članka 2.(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013)
 • Međunarodne organizacije
 • Privatna neprofitna tijela

Prihvatljivi projektni partneri:

 • Lokalna, regionalna, nacionalna javna tijela/tijela upravljana javnim pravom (uključujući EGTC-e registrirane u jednoj zemlji programa)
 • Međunarodne organizacije
 • Privatna tijela (neprofitne organizacije i privatna poduzeća/organizacije s ciljem ostvarivanja dobiti)

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Veličina partnerskog odnosa trebala bi odražavati opseg projekta ostati unutar okvira izvodljivosti. 

Sve dodatne informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na mrežnim stranicama Interreg programa transnacionalne suradnje dunavske regije .

​Za sve upite vezane uz Poziv kontaktirajte nacionalnu kontakt točku Republike Hrvatske.

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr