Želim suradnju!

Otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Otvoren je 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga programa transnacionalne suradnje dunavske regije. Program nudi financijsku podršku transnacionalnim projektima koji doprinose razvoju inovativnije, održive i društveno odgovornije dunavske regije, te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. 

Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije: Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku, te pet država nečlanica Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu.

Ciljevi i prioriteti: U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se, između ostaloga, bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

U okviru 2. poziva mogu se prijavljivati projekti unutar specifičnih ciljeva:

 • SO 2.2 Prilagodba klimatskim promjenama i prevencija rizika od katastrofa;
 • SO 2.3 Pristup vodi i održivo upravljanje vodama;
 • SO 2.4 Zaštita i očuvanje prirode i biološke raznolikosti;
 • SO 3.1 Tržišta rada i pristup kvalitetnom zapošljavanju;
 • SO 3.2 Obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje;
 • SO 3.3 Kultura i održivi turizam;
 • SO 4.2 Institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

Vrijednost poziva iznosi 38.749.913,000 EUR  eura iz Interreg fonda, uz stopu sufinanciranja od 80%. 

Prihvatljivi su projektni partneri s čitavog teritorija Republike Hrvatske. Poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2024. godine u 14:00 sati.

Prihvatljivi prijavitelji su javna tijela, neprofitne organizacije, obrazovne i istraživačke institucije, i drugi relevantni dionici iz dunavske regije. 

Prihvatljivi prijavitelji (vodeći partneri):

 • Lokalna, regionalna, nacionalna javna tijela/tijela upravljana javnim pravom (uključujući EGTC-e u smislu članka 2.(16) Uredbe (EU) br. 1303/2013)
 • Međunarodne organizacije
 • Privatna neprofitna tijela

Prihvatljivi projektni partneri:

 • Lokalna, regionalna, nacionalna javna tijela/tijela upravljana javnim pravom (uključujući EGTC-e registrirane u jednoj zemlji programa)
 • Međunarodne organizacije
 • Privatna tijela (neprofitne organizacije i privatna poduzeća/organizacije s ciljem ostvarivanja dobiti)

Projektni prijedlozi moraju uključivati minimalno 3 financijska partnera iz minimalno 3 zemlje programskog područja. Veličina partnerskog odnosa trebala bi odražavati opseg projekta ostati unutar okvira izvodljivosti. 

Sve dodatne informacije i relevantna dokumentacija dostupne su na mrežnim stranicama Interreg programa transnacionalne suradnje dunavske regije .

​Za sve upite vezane uz Poziv kontaktirajte nacionalnu kontakt točku Republike Hrvatske.

Slične vijesti

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus…

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi. Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u […]

Vidi više

ZEZ objavila prijave za grupnu nabavu solarnih ele…

Na sunčanoj strani, servis Zelene energetske zadruge (ZEZ) za podršku u realizaciji solarnih elektrana poziva građane iz cijele Hrvatske spremne na ugradnju solarne elektrane za obiteljsku kuću, tvrtku ili obrt da se uključe u grupnu nabavu opreme i ugradnje solarnih elektrana, s ciljem osiguranja veće isplativosti ugradnje solarne elektrane izborom opreme visoke razine kvalitete po povoljnijim uvjetima, […]

Vidi više

APPRRR objavila Natječaj za provedbu intervencije…

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 1. prosinca Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.  Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih […]

Vidi više





  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr