Želim suradnju!
GRAD KRALJEVICA
2015.-2019.
Kraljevica

Ukupna vrijednost projekta

270.200,00 kn

Iznos EU sufinanciranja u ukupnoj vrijednosti projekta

141.000,00 kn

Održivi model društveno-kulturnog centra “PraktikUm” : Grad Kraljevica

Osnovni cilj projekta PraktikUm:
unaprijediti socijalnu uključenost i socijalno društvo grada Kraljevice u cijelini, kroz različite oblike usluga inkluzije i podrške, te razviti kulturnu i društvenu mrežu.

Specifični cilj:
razviti održiv i funkcionalan model centra koji je usmjeren na podizanje kvalitete života, socijalnog uključivanje i urbaniteta grada Kraljevice. Praktikum treba postati organizator i realizator brojnih lokalnih i međunarodnih programa, događaja i aktivnosti na raznim područjima civilnog društva, a osobito područjima kulture i obrazovanja koncerata, izložbi, filmskih programa, kazališnih predstava, dramskih, glazbenih, likovnih, plesnih, edukativnih i popularnih radionica, seminara, predavanja i tečajeva. Profilirani programi PraktikUma trebaju biti prvenstveno namijenjeni lokalnoj zajednici i građanima svih dobnih skupina.

Vizija
Centar će osmišljati i razvijati metode prepoznavanja potreba lokalnog stanovništva, kako bi što kvalitetnije ispunio potrebe stanovništva za kulturnim, ali i ostalim sadržajima.Rukovodeći se mapiranim potrebama osmišljat će kvalitetne programe za sve dobne skupine.Centar će kroz povezivanje (umrežavanje) sa ostalim institucijama s područja grada Kraljevice (i šire; županije, regije) moći uskladiti svoje djelovanje sa drugim institucijama i znatno efikasnije doprinijeti realizaciji zajedničkih projekata i ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Opći (strateški) ciljevi:
1. Osigurati uvjete i omogućiti daljnji razvitak kulture, socijalne inkluzije i organizacija;
2. Omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, osobito mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima te poticati njihovo stvaralaštvo;
3. Etablirati PRAKTIKUM i lokalnu suvremenu društveno umjetničku scenu na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Specifični ciljevi (prioriteti):
1. Razviti kvalitetan, prepoznatljiv, raznolik i uravnotežen kulturno-umjetnički i društveni program;
2. Postići status bitnog aktera u kulturnoj suradnji na razini RH i Europe;
3. Osigurati atraktivan, pristupačan te posebno oblikovan i dobro opremljen prostor koji zadovoljava potrebe dionika;
4. Postati institucija koja je stalno prisutna i vidljiva u široj javnosti i koju ciljana publika doživljava kao primarno mjesto (“top-of-mind” status);
5. Osigurati raznolike izvore financiranja i postići financijsku stabilnost;
6. Razvijati ljudske kapacitete i poticajnu atmosferu rada;
7. Podići kvalitetu života građana i urbanitet grada Kraljevice.

Slični projekti

VOĐENJE PROJEKTA “ZAŽELI BOLJI ...

25.01.2018.-25.07.2020.
-

Projekt “Zaželi – Sveti Filip i Jakov“ sufinanciran je EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Zahvaljujući projektu osigurana su bespovratna sredstva za edukaciju četiri žene s područja te općine za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba.   Projekt će provoditi Općina Sveti Filip i Jakov kao prva JLS u […]

RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA “UKL...

2019.-2020.
Metković

Projekt „Uključi se!“ je projekt koji je 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 630.272,20 kuna. Grad Metković je nositelj projekta u suradnji s partnerom projekta Općinom Kula Norinska, a vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci. Cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja te umanjiti rizik […]

VOĐENJE PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA VATR...

2019.
-

Rekonstrukcijom postojećih prostorija DVD-a Vinica omogućiti će se nesmetan rad, razvoj i dugoročno održiv rad DVD-a u tehnički ispravnim uvjetima. Poboljšani i adekvatniji uvjeti rada osiguravaju bržu te pravovremenu reakciju operativaca DVD-a u slučaju požara, poplava, potresa te drugih sitacija u kojima se vrše intervencije DVD-a. Općina Vinica će korištenjem novog prostora imati mogućnost zajedničkog […]

Sjedište tvrtke
Trogirska 8
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr