Želim suradnju!
GRAD KRALJEVICA
2015.-2019.
Kraljevica

Ukupna vrijednost projekta

270.200,00 kn

Iznos EU sufinanciranja u ukupnoj vrijednosti projekta

141.000,00 kn

Održivi model društveno-kulturnog centra “PraktikUm” : Grad Kraljevica

Osnovni cilj projekta PraktikUm:
unaprijediti socijalnu uključenost i socijalno društvo grada Kraljevice u cijelini, kroz različite oblike usluga inkluzije i podrške, te razviti kulturnu i društvenu mrežu.

Specifični cilj:
razviti održiv i funkcionalan model centra koji je usmjeren na podizanje kvalitete života, socijalnog uključivanje i urbaniteta grada Kraljevice. Praktikum treba postati organizator i realizator brojnih lokalnih i međunarodnih programa, događaja i aktivnosti na raznim područjima civilnog društva, a osobito područjima kulture i obrazovanja koncerata, izložbi, filmskih programa, kazališnih predstava, dramskih, glazbenih, likovnih, plesnih, edukativnih i popularnih radionica, seminara, predavanja i tečajeva. Profilirani programi PraktikUma trebaju biti prvenstveno namijenjeni lokalnoj zajednici i građanima svih dobnih skupina.

Vizija
Centar će osmišljati i razvijati metode prepoznavanja potreba lokalnog stanovništva, kako bi što kvalitetnije ispunio potrebe stanovništva za kulturnim, ali i ostalim sadržajima.Rukovodeći se mapiranim potrebama osmišljat će kvalitetne programe za sve dobne skupine.Centar će kroz povezivanje (umrežavanje) sa ostalim institucijama s područja grada Kraljevice (i šire; županije, regije) moći uskladiti svoje djelovanje sa drugim institucijama i znatno efikasnije doprinijeti realizaciji zajedničkih projekata i ostvarenju zajedničkih ciljeva.

Opći (strateški) ciljevi:
1. Osigurati uvjete i omogućiti daljnji razvitak kulture, socijalne inkluzije i organizacija;
2. Omogućiti aktivno sudjelovanje lokalne zajednice, osobito mladih, u kulturnim i društvenim aktivnostima te poticati njihovo stvaralaštvo;
3. Etablirati PRAKTIKUM i lokalnu suvremenu društveno umjetničku scenu na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Specifični ciljevi (prioriteti):
1. Razviti kvalitetan, prepoznatljiv, raznolik i uravnotežen kulturno-umjetnički i društveni program;
2. Postići status bitnog aktera u kulturnoj suradnji na razini RH i Europe;
3. Osigurati atraktivan, pristupačan te posebno oblikovan i dobro opremljen prostor koji zadovoljava potrebe dionika;
4. Postati institucija koja je stalno prisutna i vidljiva u široj javnosti i koju ciljana publika doživljava kao primarno mjesto (“top-of-mind” status);
5. Osigurati raznolike izvore financiranja i postići financijsku stabilnost;
6. Razvijati ljudske kapacitete i poticajnu atmosferu rada;
7. Podići kvalitetu života građana i urbanitet grada Kraljevice.

Slični projekti

NOVE USLUGE DJEČJIH VRTIĆA DUDA I JEŽIĆ

02.04.2019. - 02.10.2021.
-

Projekt “Nove usluge dječjih vrtića Duda i Ježić” – UP.02.2.2.08.0038., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 02. travnja 2019., trajanje projekta je 30 mjeseci. Tokom projekta osposobljeno je 8 djelatnika , uvedene su usluge produljenog boravka (30 djece uključeno) i poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića (50 djece uključeno) te je zaposleno 8 odgojitelja/ica i/ili […]

ZAŽELI BITI UKLJUČENA – FAZA I

19.01.2018. - 19.07.2020.
-

Projekt “Zaželi biti uključena I” – UP.02.1.1.05.0066., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19. siječnja 2018., trajanje projekta je 30 mjeseci. Tokom projekta zaposleno je 29 žena pripadnica ciljane skupine kako bi im se omogućio pristup tržištu rada i programu obrazovanja. Zaposlene žene su svojim radom i aktivnostima povećale kvalitetu života za ukupno […]

ZAŽELI BITI UKLJUČENA – FAZA II

07.01.2021. - 07.07.2022.
-

Projekt “Zaželi biti uključena – faza II” – UP.02.1.1.13.0309. počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 07. siječnja 2021., trajanje projekta je 18 mjeseca. Tokom projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” u lokaknoj zajednici je zaposleno 5 žena pripadnica ciljane skupine kako bi im se omogućio pristup tržištu rada i programu […]

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr