Želim suradnju!

Objavljen Poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš tzv. “divlja odlagališta” (ZO-1/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio 29.6.2023. je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-1/2023).

Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

Sredstva će se dodjeljivati  za:

     1. Projekte uklanjanja otpada odbačenog u okoliš

 • Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:
 • do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke Vlade RH, a na prijedlog nadležnog ministarstva, a prijavitelji mogu ostvariti najviše do 200.000,00 € po jednoj prijavi
 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i prvoj skupini otoka.
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH
 • Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu od 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

     2. Projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte

 • Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima sukladno Zakonu o zaštiti prirode u udjelu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.
 • Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

Rok za prijavu završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda na ovaj Javni poziv, najkasnije  31. prosinca 2023.

Više informacija o Javnom Pozivu i projektnoj dokumentaciju pronađite na poveznici: NATJEČAJ

Slične vijesti

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacij…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika […]

Vidi više

ESF+ Poziva za „Prakse društvenih inovacija za …

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) objavio je Poziv za „Prakse društvenih inovacija za borbu protiv beskućništva (ESF-2023-HOMELESS)“  U skladu s ciljevima Godišnjeg radnog programa ESF+ EaSI za 2023. godinu, ovaj Poziv podržati će inovativne projekte i/ili mjere politika koje se bave beskućništvom i isključenjem s […]

Vidi više

APPRRR objavljuje javni poziv za sudjelovanje u Š…

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdravih prehrambenih navika i osiguravanja dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr