Želim suradnju!

Objavljen je 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Interreg VI-A IPA Program Hrvatska–Srbija 2021.-2027.

Programsko područje:

 • 4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska županija
 • 5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug

Rok za prijavu: do  04. rujna 2023. do 15:00 sati.

Poziv je usmjeren na 4 prioritetne osi i 5 specifičnih ciljeva Programa.

Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje

 • Specifični cilj 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te primjena naprednih tehnologija

Prioritet 2. Suradnja za zelenije programsko područje koje je otporno na klimatske promjene

 • Specifični cilj 2.2. Promicanje obnovljive energije u skladu s Direktivom o obnovljivoj energiji (EU) 2018/2001, uključujući kriterije održivosti navedene u njoj
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe utemeljene na ekosustavima

Prioritet 3. Suradnja za zdravije i inkluzivnije Programsko područje

 • Specifični cilj 4.5. Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj skrbi i poticanje otpornosti zdravstvenih sustava, uključujući primarnu skrb, te promicanje prijelaza s institucionalne skrbi na skrb unutar obitelji i zajednice

Prioritet 4. Suradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama

Projektno partnerstvo sastoji se najmanje dva (2) partnera iz različitih zemalja sudionica Programa od kojih jedan mora biti iz države članice EU (Hrvatske). Maksimalan broj partnera u prijavi za Small-scale projekte je četiri (4), uključujući vodećeg partnera. Maksimalan broj partnera u prijavi za Standard projekte je pet (5), uključujući vodećeg partnera.

Maksimalna stopa sufinanciranja EU sredstvima: 85% ukupnog proračuna projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Neprofitna pravna osoba osnovana od strane javnog ili privatnog prava u svrhu javnog interesa ili posebne svrhe od općeg interesa.
 • Profitna pravna osoba/subjekt prihvatljiva je samo ako je u 100% vlasništvu državne, jedinice regionalne/lokalne samouprave ili nevladine organizacije – NVO.
 • Kandidati moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci prije roka za podnošenje prijava.
 • Privatni partner (bilo vodeći partner ili projektni partner) mora imati godišnji prihod za dvije posljednje zatvorene financijske godine (kumulativno) u iznos koji je najmanje jednak iznosu zatražene potpore (vrijednost potpore od određenog partnera, a ne vrijednost cijelog projekta).

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici https://interreg-croatia-serbia.eu/, projektna dokumentacija nalazi se na poveznici https://interreg-croatia-serbia.eu/documents/documents-for-applicants/ .

Slične vijesti

Vaučeri za digitalizaciju…

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih […]

Vidi više

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedlog…

U okviru Europske teritorijalne suradnje objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. Programsko područje: Hrvatska (12 županija), Bosna i Hercegovina (109 općina/gradova i Brčko distrikt), Crna Gora (12 općina) Rok za prijavu: do 28. srpnja 2023. do 15:00 sati. Poziv […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga na program …

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpore) u svrhu podizanja konkurentnosti turističkoga gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu ukupne vrijednosti od 2.654.455 eura. Javni poziv otvoren je 05.04.2023. te je otvoren do 05.05.2023. Program treba doprinijeti: Razvoju održivih turističkih proizvoda Poboljšanju procesa u […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr