Želim suradnju!

Objavljen drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027.

NATJEČAJ:
Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027.

STATUS:
Drugi Poziv otvoren je 15. ožujka 2023., poziv je otvoren do 9. lipnja 2023. u 12:00 sati.

Vrijednost poziva iznosi 130 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj uz stopu sufinanciranja do 80%. Prosječan ukupni proračun po projektu je 1-2 milijuna eura: partneri iz zemalja članica EU-a dobivaju do 80% projektnih aktivnosti; privatne neprofitne organizacije mogu dobiti povrat 70% svojih troškova.

Cilj poziva Program Interreg Europe 2021.-2027. strukturiran je oko jednog međusektorskog prioriteta, posebnog cilja “bolja suradnja“ što znači da korisnici mogu surađivati ​​na svim temama od zajedničkog interesa koje su povezane s njihovim regionalnim potrebama, sve dok to spada u djelokrug kohezijske politike. Ciljevi programa su poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja, uključujući ulaganja u radna mjesta i rast promovirajući razmjenu iskustava, inovativne pristupe, te širenje i prijenos dobrih praksi među akterima regionalnih politika. Interreg podržava projekte međuregionalnih suradnji podijeljenih u pet tematskih cjelina: Smart, Green, Connected, Social, Citizens i netematsko pitanje boljeg upravljanja označeno kao Governance.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su tijela javne vlasti, javnopravna tijela i privatna neprofitna tijela. Projektni prijedlozi podnose se elektroničkim putem, a službeni jezik poziva je engleski.

Prihvatljive kategorije troškova obuhvaćaju troškove osoblja, administrativne troškove, troškove prijevoza i smještaja, troškove vanjskih stručnjaka, troškove opreme i troškove infrastrukturnih radova.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici:
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Slične vijesti

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacij…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika […]

Vidi više

ESF+ Poziva za „Prakse društvenih inovacija za …

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) objavio je Poziv za „Prakse društvenih inovacija za borbu protiv beskućništva (ESF-2023-HOMELESS)“  U skladu s ciljevima Godišnjeg radnog programa ESF+ EaSI za 2023. godinu, ovaj Poziv podržati će inovativne projekte i/ili mjere politika koje se bave beskućništvom i isključenjem s […]

Vidi više

APPRRR objavljuje javni poziv za sudjelovanje u Š…

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdravih prehrambenih navika i osiguravanja dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr