Želim suradnju!

Objavljen drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027.

NATJEČAJ:
Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027.

STATUS:
Drugi Poziv otvoren je 15. ožujka 2023., poziv je otvoren do 9. lipnja 2023. u 12:00 sati.

Vrijednost poziva iznosi 130 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj uz stopu sufinanciranja do 80%. Prosječan ukupni proračun po projektu je 1-2 milijuna eura: partneri iz zemalja članica EU-a dobivaju do 80% projektnih aktivnosti; privatne neprofitne organizacije mogu dobiti povrat 70% svojih troškova.

Cilj poziva Program Interreg Europe 2021.-2027. strukturiran je oko jednog međusektorskog prioriteta, posebnog cilja “bolja suradnja“ što znači da korisnici mogu surađivati ​​na svim temama od zajedničkog interesa koje su povezane s njihovim regionalnim potrebama, sve dok to spada u djelokrug kohezijske politike. Ciljevi programa su poboljšati provedbu politika regionalnog razvoja, uključujući ulaganja u radna mjesta i rast promovirajući razmjenu iskustava, inovativne pristupe, te širenje i prijenos dobrih praksi među akterima regionalnih politika. Interreg podržava projekte međuregionalnih suradnji podijeljenih u pet tematskih cjelina: Smart, Green, Connected, Social, Citizens i netematsko pitanje boljeg upravljanja označeno kao Governance.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su tijela javne vlasti, javnopravna tijela i privatna neprofitna tijela. Projektni prijedlozi podnose se elektroničkim putem, a službeni jezik poziva je engleski.

Prihvatljive kategorije troškova obuhvaćaju troškove osoblja, administrativne troškove, troškove prijevoza i smještaja, troškove vanjskih stručnjaka, troškove opreme i troškove infrastrukturnih radova.

Više informacija o Pozivu možete pronaći na poveznici:
https://www.interregeurope.eu/next-call-for-projects

Slične vijesti

Vaučeri za digitalizaciju…

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih […]

Vidi više

Objavljen je 1. Poziv na dostavu projektnih prijed…

Programsko područje: 4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska županija 5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug Rok za prijavu: do  04. rujna 2023. do 15:00 sati. Poziv je usmjeren na 4 prioritetne osi i 5 specifičnih ciljeva Programa. Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje Specifični cilj […]

Vidi više

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedlog…

U okviru Europske teritorijalne suradnje objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. Programsko područje: Hrvatska (12 županija), Bosna i Hercegovina (109 općina/gradova i Brčko distrikt), Crna Gora (12 općina) Rok za prijavu: do 28. srpnja 2023. do 15:00 sati. Poziv […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr