Želim suradnju!

Najava poziva – vaučeri za digitalizaciju

U najavi je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava putem vaučera za digitalizaciju. Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Neposredni cilj investicije je povećati razinu digitalne zrelosti poduzeća koje će biti obuhvaćen ovim programom, te u konačnici povećati konkurentnost i otpornost obuhvaćenih poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali i srednji poduzetnici.

UKUPNA ALOKACIJA PO SVIM VAUČERIMA: 75.000.000,00 HRK

 

VAUČER ZA POBOLJŠANJE DIGITALNIH VJEŠTINA

Svrha ovog vaučera je pomoći zaposlenicima u stjecanju vještina potrebnih za provođenje digitalizacije i digitalne transformacije, što može uključivati jedan ili više programa obrazovanja i usavršavanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • edukacija stručnjaka za dizajn softvera;
 • umjetna inteligencija i sigurnost;
 • edukacija stručnjaka za upravljanje podacima i razvoj novih digitalnih vještina u vezi s računarstvom u oblaku;
 • osposobljavanje koje uključuje prekvalifikaciju i usavršavanje radne snage u pogledu usvajanja digitalnih vještina.

Maksimalni iznos: 75.000,00 HRK

 

VAUČER ZA STRATEGIJU DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Svrha ovog vaučera je omogućiti provjeru potencijala za digitalizaciju u MSP-ovima, pomoći MSP-ovima da ispitaju održivost ideja i oblikuju strategije za moguću digitalnu transformaciju. Navedeno uključuje procjenu stanja u poduzeću izradom plana razvoja digitalnih kapaciteta poslovanja i strategije digitalne transformacije. Ulaganje bi trebalo rezultirati temeljitim istraživanjem koje bi osiguralo nužne informacije za pripremanje poduzeća na ulaganje u digitalnu transformaciju. Aktivnosti predviđene strategijom za digitalnu transformaciju, poduzeća mogu u sljedećem koraku realizirati korištenjem bespovratne potpore za digitalizaciju

Prihvatljivi troškovi

 • izrada strategije digitalne transformacije;
 • opći troškovi;
 • vanjske usluge.

Maksimalni iznos: 76.000,00 HRK

 

VAUČER ZA DIGITALNI MARKETING

Svrha ovog vaučera je omogućiti razvoj i provedbu strategija digitalnog marketinga MSP-ova u skladu s odgovarajućim čimbenicima koji su nužni za digitalizaciju njihovih poslovanja. Poduzeća također mogu iskoristiti sredstva za potporu razvoju i jačanju kapaciteta u vezi s korištenjem interneta kao djelotvornog kanala za razvoj poslovanja.

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada web stranica;
 • izrada i testiranje mobilnih aplikacija;
 • uporaba podataka za poboljšanje interakcije s kupcima;
 • izrada online trgovina i platformi za rezervacije.

Maksimalni iznos: 75.000,00 HRK

 

VAUČER ZA KIBERNETIČKU SIGURNOST

Svrha ovog vaučera je povećati kibernetičku sigurnost uvođenjem sigurnosnih provjera sustava.

Prihvatljivi troškovi:

 • izrada sigurnosnih i tehničkih izvješća,
 • provjera propusnosti podataka i penetracijska ispitivanja

Maksimalni iznos: 110.000,00 HRK

 

VAUČER ZA RAZVOJ ILI PRIMJENU SLOŽENIH DIGITALNIH PROIZVODA I USLUGA (Usluge istraživanja i razvoja)

Ovaj vaučer podržava istraživačke i razvojne pilot-projekte za uvođenje složenih digitalnih proizvoda i usluga, npr. razvoj rješenja za Industriju 4.0, mrežnih sustava i procesa, Interneta stvari (engl. Internet of Things), pametnih usluga, automatizacije, projekata koji uključuju velike podatke (engl. Big Data), simulacijskih modela, virtualne i proširene stvarnosti, ugrađenih sustava.

Prihvatljivi troškovi:

 • usluge subjekata za istraživanje i razvoj koje mogu uključivati materijalne troškove koji nastaju kao dio usluga razvoja, npr. izrada prototipa

Maksimalni iznos: 150.000,00 HRK

 

Napomene:

 • Poduzeća moraju tijekom prijavljivanja objasniti problem koji pokušavaju riješiti i opisati stanje digitalne zrelosti poduzeća.
 • Korištenje jedne vrste vaučera nije preduvjet za korištenje druge vrste vaučera. Poduzeće može iskoristiti najviše 2 vrste vaučera po pozivu.
 • Tvrtke koje primaju potporu u okviru ove mjere će trebati dokazati da neće koristiti sredstva za povećanje emisija stakleničkih plinova ako ulažu u kapacitete servera ili bilo koju drugu vrstu opreme koja troši veće količine energije. To se može dokazati planovima za kupnju obnovljivih izvora energije, emisijskim kreditima ili na druge načine (što će se naknadno i nadzirati).
 • Potpore će se dodijeliti samo financijski održivim tvrtkama koje dokažu da su planirane investicije u skladu s načelom Ne nanosi značajnu štetu.

Slične vijesti

Bespovratna sredstva za poduzetnike u turizmu…

Ministarstvo turizma i sporta objavilo  javni poziv za Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma ukupne vrijednost 1,25 milijardi kuna, a svrha mu je izgradnja turističke infrastrukture, razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti […]

Vidi više

Bespovratna sredstva za razvoj i prilagodbu javne …

Ministarstvo turizma i sporta objavilo javni poziv za Regionalnu diversifikaciju i specijalizaciju hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. Detaljnije informacije možete pronaći OVDJE. Cilj Poziva je izgradnja i prilagodba javne turističke infrastrukture u Republici Hrvatskoj koja može potaknuti oporavak i otpornost turističkog sektora, doprinijeti smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te […]

Vidi više

OTVOREN POZIV BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJ…

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa. Možete nabaviti rješenja poput ERP, CRM, DMS, BI, WMS […]

Vidi više

Sjedište tvrtke
Trogirska 8
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr