Želim suradnju!

Poziv na dostavu projektnih prijedloga – „Energetska obnova zgrada javnog sektora“

Izvor financiranja Mehanizam za oporavak i otpornost
Operativni program Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO)
Komponenta C6. Inicijativa: Obnova zgrada
Reforma C6.1. R1 Dekarbonizacija zgrada
Investicija C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada
Tip natječaja Otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava
Indikativni datum objave I. kvartal 2023. godine
Nadležno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Provedbeno tijelo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Samostalna služba – Posredničko tijelo

Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova postojećih zgrada javnog sektora, neoštećenih u potresu, u pretežitom vlasništvu javnog sektora, u kojima se obavljaju društvene djelatnosti.

Sukladno usvojenom Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN 41/22), predviđene su sljedeće kategorije obnove:

 • Integralna energetska obnova – obuhvaća kombinaciju više mjera energetske obnove, a obavezno uključuje jednu ili više mjera na ovojnici zgrade kojima se ostvaruje ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Integralna energetska obnova iznimno može obuhvaćati samo jednu mjeru na ovojnici ako ona rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
 • Dubinska obnova – obuhvaća mjere energetske učinkovitosti na ovojnici i tehničkim sustavima te rezultira uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) i primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove.
 • Sveobuhvatna obnova – obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput: – povećanja sigurnosti u slučaju požara, – mjere za osiguravanje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta i – mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade, posebice radi povećanja potresne otpornosti zgrade, a može uključivati i druge mjere kojima se unaprjeđuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Cilj Poziva je provođenje integralne energetske obnove, dubinske obnove i sveobuhvatne obnove zgrada javnog sektora koja će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od najmanje 50% (QH,nd) i uštedom godišnje primarne energije od najmanje 30% (Eprim) u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga te smanjenjem emisija CO2, što će pridonijeti dekarbonizaciji zgrada.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava u Državnom proračunu RH, osiguran iz Mehanizma za oporavak i otpornost, za dodjelu u okviru ovog Poziva je 39.816.842,52 eura / 300.000.000,00 kuna.  

 • najniži iznos 20.000,00 eura / 150.690,00 kuna,
 • najviši iznos 8.000.000,00 eura / 60.276.000,00 kuna.
0Aktivnost
projekta
Mjere u sklopu aktivnosti projekta *Maksimalni intenzitet potpore (stopa sufinanciranja) prihvatljivih troškova
1. Izrada projektne
dokumentacije
1.1. Energetski pregled i energetski certifikat, prije obnove za zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2
1.2. Izrada glavnog projekta energetske obnove
1.3. Energetski pregled i energetski certifikat, nakon obnove
a)85 % b)85 % c)100 %
2. Energetska obnova 2.1. Provedba mjera
2.2. Stručni nadzor građenja/ Projektantski nadzor/ koordinator zaštite na radu tijekom građenja
a)60 % b)80 % c)80 %
3. Upravljanje projektom
i administracija
a)85 % b)85 % c)100 %
4. Promidžba i vidljivost
projekta
a), b), c) 85 %

*a) Integralna energetska obnova, b) dubinska obnova, c) sveobuhvatna obnova

Za sufinanciranje u ovkiru ovog Poziva prihvatljivi troškovi su oni koji su nastali nakon 1. veljače 2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

 • tijela državne vlasti i državne uprave
 • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
 • javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
 • vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
 • udruge koje obavljaju društvene djelatnosti i imaju javne ovlasti uređene posebnim Zakonom

Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti:

I. Izrada projektne dokumentacije

 • Energetski pregled i energetski certifikat, prije obnove za zgrade čija ukupna korisna površina ne prelazi 250 m2
 • Izrada glavnog projekta energetske obnove (uključujući sve mape i pripadajuće elaborate ako je primjenjivo)
 • Energetski pregled i energetski certifikat, nakon obnove

II. Energetska obnova

II.I. Provedba mjera:

  • Mjere energetske učinkovitosti sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine (NN 41/22)
  • Mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, sukladno važećem Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13) (npr. dizalo, rampa, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma i sl.)
  • Mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture (zeleni krov, zeleno pročelje, uređenje novih te postojećih zelenih površina na građevnoj čestici)
  • Mjere održive urbane mobilnosti (izvedba parkirališta za bicikle)
  • Elektromobilnost (punionice ili stanice za punjenje električnih vozila s pripadajućom infrastrukturom)
  • Mjere za unaprjeđenje ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade (u slučaju sveobuhvatne obnove)
  • Mjere povećanja sigurnosti u slučaju požara
  • Mjere osiguravanja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta

II.II. Stručni nadzor građenja / Projektantski nadzor / Usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja

  • Provođenje stručnog nadzora izvođenja radova je obavezno.

III. Upravljanje projektom i administracija

IV. Promidžba i vidljivost

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 17.03.23, 12:15

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.05.23, 16:00

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr