Želim suradnju!

Nacrt natječaja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Nacrt natječaja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

 

Očekivana objava Poziva do 30.06.2022. godine

Predviđeno otvaranje prijava 15.08.2022. godine

Predviđeno zatvaranje prijava 15.11.2022. godine

 

Bespovratna sredstva namijenjena su MSP i velikim poduzećima za olakšanu zelenu tranziciju i u svrhu poticanja održivog razvoja u skladu sa NPOO 2021.-2026., s ciljem poticanja energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te poticanja implementacije OIE.

 

PRIHVATLJIVA PODRUČJA ULAGANJA:

 • Promicanje kružnog i održivog gospodarstva
 • Proizvodna ulaganja
 • Dekarbonizacija i smanjenje emisija
 • Energetska učinkovitost i OIE (biogoriva nisu prihvatljiva)

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I DJELATNOSTI:

 • MSP
 • Velika poduzeća

Prihvatljive djelatnosti su primarno energetski intenzivnije proizvodnje koje posluju u C sektoru: metalna, tekstilna, prehrambena, drvoprerađivačka, građevinska i kemijska.

 

Ukupna predviđena vrijednost natječaja: 1.900.000.000 HRK

40% MSP 60% velika poduzeća

MSP: minimalna potpora 750.000 HRK – maksimalna potpora: 7.500.000 HRK

Velika poduzeća: minimalna potpora 2.250.000 HRK – maksimalna potpora: 35.000.000 HRK

 

Obzirom na kartu regionalnih potpora koja je aktivna od 01.01.2022. godine, ovisno o regiji može se očekivati sljedeći intenzitet potpora:

Mikro i mala poduzeća 55% – 70%

Srednja poduzeća 45% – 60%

Velika poduzeća 35% – 50%

 

Minimalni doprinos zelenim ciljevima: 20% smanjenje emisija/ušteda energije ili 20% korištenja reciklata

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • priprema i krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija i sl.
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • nabava i montaža novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva
 • troškovi montažne opreme i strojeva
 • nabava softvera i hardvera, patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • ulaganja vezana uz promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, npr. proizvodnja iz sunca i vjetra, dizalice topline koje ne ispuštaju štetne plinove
 • savjetodavne usluge vezane uz gradnju (stručni nadzor, izvedbeni projekt i sl.)
 • savjetodavne usluge vezane uz provedbu projekta (priprema, upravljanje projektom, revizija) 

 

Napomene:

 • sva oprema te izgradnja mora biti u skladu s energetski najučinkovitijim standardima;
 • zatvaranje financijske konstrukcije moguće ili vlastitim sredstvima ili kreditom (nema kombinacije izvora).

Slične vijesti

OTVOREN POZIV BESPOVRATNE POTPORE ZA DIGITALIZACIJ…

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa. Možete nabaviti rješenja poput ERP, CRM, DMS, BI, WMS […]

Vidi više

Najava poziva – bespovratne potpore za digit…

Svrha ovog ulaganja je podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Ova investicija će omogućiti povećanje kapaciteta za digitalnu transformaciju poduzeća nabavom digitalnih alata i opreme te jačanjem ljudskih kapaciteta za razvoj i primjenu novih proizvoda, usluga i procesa. Možete nabaviti rješenja poput ERP, CRM, DMS, BI, WMS […]

Vidi više

Najava poziva – vaučeri za digitalizaciju…

U najavi je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava putem vaučera za digitalizaciju. Svrha vaučera za
digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne
transformacije. Neposredni cilj investicije je povećati razinu digitalne zrelosti poduzeća koje će biti
obuhvaćen ovim programom, te u konačnici povećati konkurentnost i otpornost obuhvaćenih poduzeća korištenjem digitalnih tehnologija.

Vidi više

Sjedište tvrtke
Trogirska 8
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr