Želim suradnju!

Nacrt natječaja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Nacrt natječaja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja:

POTPORA PODUZEĆIMA ZA TRANZICIJU NA ENERGETSKI I RESURSNO UČINKOVITO GOSPODARSTVO

 

Očekivana objava Poziva do 30.06.2022. godine

Predviđeno otvaranje prijava 15.08.2022. godine

Predviđeno zatvaranje prijava 15.11.2022. godine

 

Bespovratna sredstva namijenjena su MSP i velikim poduzećima za olakšanu zelenu tranziciju i u svrhu poticanja održivog razvoja u skladu sa NPOO 2021.-2026., s ciljem poticanja energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te poticanja implementacije OIE.

 

PRIHVATLJIVA PODRUČJA ULAGANJA:

 • Promicanje kružnog i održivog gospodarstva
 • Proizvodna ulaganja
 • Dekarbonizacija i smanjenje emisija
 • Energetska učinkovitost i OIE (biogoriva nisu prihvatljiva)

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI I DJELATNOSTI:

 • MSP
 • Velika poduzeća

Prihvatljive djelatnosti su primarno energetski intenzivnije proizvodnje koje posluju u C sektoru: metalna, tekstilna, prehrambena, drvoprerađivačka, građevinska i kemijska.

 

Ukupna predviđena vrijednost natječaja: 1.900.000.000 HRK

40% MSP 60% velika poduzeća

MSP: minimalna potpora 750.000 HRK – maksimalna potpora: 7.500.000 HRK

Velika poduzeća: minimalna potpora 2.250.000 HRK – maksimalna potpora: 35.000.000 HRK

 

Obzirom na kartu regionalnih potpora koja je aktivna od 01.01.2022. godine, ovisno o regiji može se očekivati sljedeći intenzitet potpora:

Mikro i mala poduzeća 55% – 70%

Srednja poduzeća 45% – 60%

Velika poduzeća 35% – 50%

 

Minimalni doprinos zelenim ciljevima: 20% smanjenje emisija/ušteda energije ili 20% korištenja reciklata

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • priprema i krčenje zemljišta
 • trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija i sl.
 • trošak energetskog certifikata i uporabne dozvole
 • nabava i montaža novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva
 • troškovi montažne opreme i strojeva
 • nabava softvera i hardvera, patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • ulaganja vezana uz promicanje energije iz obnovljivih izvora energije, npr. proizvodnja iz sunca i vjetra, dizalice topline koje ne ispuštaju štetne plinove
 • savjetodavne usluge vezane uz gradnju (stručni nadzor, izvedbeni projekt i sl.)
 • savjetodavne usluge vezane uz provedbu projekta (priprema, upravljanje projektom, revizija) 

 

Napomene:

 • sva oprema te izgradnja mora biti u skladu s energetski najučinkovitijim standardima;
 • zatvaranje financijske konstrukcije moguće ili vlastitim sredstvima ili kreditom (nema kombinacije izvora).

Slične vijesti

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacij…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika […]

Vidi više

ESF+ Poziva za „Prakse društvenih inovacija za …

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) objavio je Poziv za „Prakse društvenih inovacija za borbu protiv beskućništva (ESF-2023-HOMELESS)“  U skladu s ciljevima Godišnjeg radnog programa ESF+ EaSI za 2023. godinu, ovaj Poziv podržati će inovativne projekte i/ili mjere politika koje se bave beskućništvom i isključenjem s […]

Vidi više

APPRRR objavljuje javni poziv za sudjelovanje u Š…

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdravih prehrambenih navika i osiguravanja dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr