Želim suradnju!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede, uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije objavilo je 10. kolovoza DRUGI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smiju prelaziti 200.000 eura (de minimis potpora) uključujući tekuću fiskalnu godinu i prethodne dvije fiskalne godine, te potporu dobivenu po ovom Javnom natječaju.

Prihvatljiv podnositelj prijave na Javni natječaj je Poduzetnik: mikro, mali, srednji i veliki (isključivo trgovačko društvo i obrt) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima:

 • Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16)
 • i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

 • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
 • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
 • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
 • ulaganje u promotivne aktivnosti.

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. u 10:00 sati i traje do 4. rujna 2023. u 10:00 sati.

Program Natječaja, natječajna dokumentacija, uvjeti i kriteriji dostupni su na poveznici:
https://poljoprivreda.gov.hr/drugi-javni-natjecaj-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-za-poticanje-razvoja-poduzetnicima-koji-obavljaju-djelatnosti-prerade-drva-i-proizvodnje-namjestaja-na-podrucju-republike-hrvatske-za-2023/6362

Slične vijesti

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacij…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika […]

Vidi više

ESF+ Poziva za „Prakse društvenih inovacija za …

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) objavio je Poziv za „Prakse društvenih inovacija za borbu protiv beskućništva (ESF-2023-HOMELESS)“  U skladu s ciljevima Godišnjeg radnog programa ESF+ EaSI za 2023. godinu, ovaj Poziv podržati će inovativne projekte i/ili mjere politika koje se bave beskućništvom i isključenjem s […]

Vidi više

APPRRR objavljuje javni poziv za sudjelovanje u Š…

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdravih prehrambenih navika i osiguravanja dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr