Želim suradnju!

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova. Svrha Javnog poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga, a sukladno Pravilniku o javnim potrebama u sportu na državnoj razini.

Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima: – nogometno igralište prirodna trava/veliko, – nogometno igralište umjetna trava/veliko, – sportska dvorana, – vanjsko sportsko igralište, – atletska staza, – teniski teren, – ostalo, – posebno programsko područje – outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

U postupku vrednovanja i odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:  

 • do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,  
 • do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu, 
 • do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja). Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih (ostalih) izvora.

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji. Prijavitelj će se smatrati prihvatljivim ako prijavljuje sportsku građevinu koja nije njihovo vlasništvo već vlasništvo odgojno – obrazovne ustanove (osnovne ili srednje škole) kojoj je taj prijavitelj osnivač.

Partnerstva i prihvatljivi partneri prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji, te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projektnog prijedloga, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge) te susjedne općine ili gradovi. Partneri prijavitelja mogu biti i fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina.

Online prijava otvorena je od 8. studenoga 2023. zaključno sa 8. prosinca 2023. godine do 23:59 sati nakon čega će poveznica za prijavu biti neaktivna i prijava elektroničnim putem više neće biti moguća. Prijave izvan roka neće biti moguće.

Javni poziv i upute za prijavitelje pronađite na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr