Želim suradnju!

Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina u 2024. godini. Predmet Javnog poziva je dostava projektnih prijedloga za financiranje ili sufinanciranje izgradnje, obnove, održavanja, opremanja i rekonstrukcije sportskih građevina od interesa za razvoj sporta za pojedini sport ili skupine sportova. Svrha Javnog poziva je izrada Programa javnih potreba u sportu na državnoj razini, temeljem dostavljenih projektnih prijedloga, a sukladno Pravilniku o javnim potrebama u sportu na državnoj razini.

Projektni prijedlog može biti nominiran u jedno od osam (8) programskih područja sportskih građevina, a Ministarstvo će sufinancirati najbolje ocijenjene projektne prijedloge po programskim područjima: – nogometno igralište prirodna trava/veliko, – nogometno igralište umjetna trava/veliko, – sportska dvorana, – vanjsko sportsko igralište, – atletska staza, – teniski teren, – ostalo, – posebno programsko područje – outdorfitness/street workout i vanjsko nogometno igralište umjetna trava/malo.

U postupku vrednovanja i odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom prijavitelju može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja Ministarstva kako slijedi:  

 • do 400.000,00 EUR za sportsku dvoranu,  
 • do 300.000,00 EUR za nogometno igralište prirodna trava/veliko, nogometno igralište umjetna trava/veliko i atletsku stazu, 
 • do 250.000,00 EUR za vanjsko sportsko igralište, teniski teren i ostalo

s time da zatraženi iznos sufinanciranja mora biti unutar navedenih iznosa te može iznositi najviše 80% (uključujući PDV) od ukupnog iznosa potrebnog za projektni prijedlog (izuzev posebnog programskog područja). Ostatak sredstava potrebnih za projektni prijedlog, prijavitelj je dužan osigurati iz vlastitih (ostalih) izvora.

Prihvatljivi prijavitelji projektnog prijedloga su općine/gradovi/županije te oni mogu prijaviti projekt za nekretninu koja je u njihovom vlasništvu (građevina i zemljište). Ako prijavitelj nije vlasnik također će se smatrati prihvatljivim prijaviteljem ako sukladno posebnim propisima kao dokaz dostavi ugovor o osnivanju prava građenja ili ugovor o koncesiji. Prijavitelj će se smatrati prihvatljivim ako prijavljuje sportsku građevinu koja nije njihovo vlasništvo već vlasništvo odgojno – obrazovne ustanove (osnovne ili srednje škole) kojoj je taj prijavitelj osnivač.

Partnerstva i prihvatljivi partneri prijavitelji mogu djelovati samostalno ili uz partnere. Partneri prijavitelja mogu biti pravni subjekti koji su u vlasništvu prijavitelja ili čiji su osnivači prijavitelji, te druga tijela čija aktivnost doprinosi realizaciji projektnog prijedloga, kao i druge pravne osobe korisnici sportskih građevina (sportski klubovi/sportske udruge) te susjedne općine ili gradovi. Partneri prijavitelja mogu biti i fizičke osobe.

Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, građevinski zahvat (dogradnja, rekonstrukcija, obnavljanje) i opremanje sportskih građevina.

Online prijava otvorena je od 8. studenoga 2023. zaključno sa 8. prosinca 2023. godine do 23:59 sati nakon čega će poveznica za prijavu biti neaktivna i prijava elektroničnim putem više neće biti moguća. Prijave izvan roka neće biti moguće.

Javni poziv i upute za prijavitelje pronađite na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182

Slične vijesti

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus…

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi. Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u […]

Vidi više

ZEZ objavila prijave za grupnu nabavu solarnih ele…

Na sunčanoj strani, servis Zelene energetske zadruge (ZEZ) za podršku u realizaciji solarnih elektrana poziva građane iz cijele Hrvatske spremne na ugradnju solarne elektrane za obiteljsku kuću, tvrtku ili obrt da se uključe u grupnu nabavu opreme i ugradnje solarnih elektrana, s ciljem osiguranja veće isplativosti ugradnje solarne elektrane izborom opreme visoke razine kvalitete po povoljnijim uvjetima, […]

Vidi više

APPRRR objavila Natječaj za provedbu intervencije…

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 1. prosinca Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.  Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr