Želim suradnju!

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacije za projekte očuvanja i obnove prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Cilj Javnog poziva je doprinos provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 u RH. S ciljem smanjenja onečišćenja zraka, ovim javnim pozivom doprinosi se provedbi aktivnosti kojima se postiže bolje praćenje kvalitete zraka, edukacija I jačanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o onečišćenju zraka, te se ujedno promiče znanje o kvaliteti zraka kroz jačanje suradnje između mladih i istraživačko-znanstvenih institucija.

Prihvatljivi prijavitelji za zaštitu, obnovu i održivo korištenje područja mreže Natura 2000 su:  javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti te lučke uprave morskih luka za javni promet.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000,00 EUR. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, najviše 130.000,00 eura po jednoj prijavi. Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu  prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt.

Prihvatljivi troškovi financiranja:

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj za svaki pojedinačni poziv kao što je Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.;
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
 • Izrada stručne podloge;
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka te
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Detalje Javnog poziva pročitajte na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=216

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr