Želim suradnju!

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacije za projekte očuvanja i obnove prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja.

Cilj Javnog poziva je doprinos provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 u RH. S ciljem smanjenja onečišćenja zraka, ovim javnim pozivom doprinosi se provedbi aktivnosti kojima se postiže bolje praćenje kvalitete zraka, edukacija I jačanje svijesti javnosti i lokalne zajednice o onečišćenju zraka, te se ujedno promiče znanje o kvaliteti zraka kroz jačanje suradnje između mladih i istraživačko-znanstvenih institucija.

Prihvatljivi prijavitelji za zaštitu, obnovu i održivo korištenje područja mreže Natura 2000 su:  javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, jedinice lokalne samouprave, javna visoka učilišta, javni znanstveni instituti te lučke uprave morskih luka za javni promet.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000,00 EUR. Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, najviše 130.000,00 eura po jednoj prijavi. Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu  prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt.

Prihvatljivi troškovi financiranja:

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga sukladno propisanoj za svaki pojedinačni poziv kao što je Obrazac 1. Prijavni obrazac, Obrazac 2. Troškovnik s referencama i dr.;
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova, uključujući planiranje i izradu opisa poslova i tehničkih specifikacija;
 • Izrada stručne podloge;
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa i/ili mjera očuvanja i/ili obnove ciljnih vrsta i stanišnih tipova;
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za projekte očuvanja i obnove prirode te projekte u cilju smanjenja onečišćenja zraka te
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu i provedbu projektnog prijedloga; izrada analiza, elaborata i/ili smjernica/plana za provedbu projekta.

Rok za dostavu prijave na Javni poziv počinje 22. rujna 2023. godine, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Detalje Javnog poziva pročitajte na mrežnoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=216

Slične vijesti

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus…

Europska komisija objavila je poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2024. godinu kojim potiče sve zainteresirane da aktivno sudjeluju i predstave svoje projekte koji će doprinijeti inovacijama i razvoju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u Europi. Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u […]

Vidi više

ZEZ objavila prijave za grupnu nabavu solarnih ele…

Na sunčanoj strani, servis Zelene energetske zadruge (ZEZ) za podršku u realizaciji solarnih elektrana poziva građane iz cijele Hrvatske spremne na ugradnju solarne elektrane za obiteljsku kuću, tvrtku ili obrt da se uključe u grupnu nabavu opreme i ugradnje solarnih elektrana, s ciljem osiguranja veće isplativosti ugradnje solarne elektrane izborom opreme visoke razine kvalitete po povoljnijim uvjetima, […]

Vidi više

APPRRR objavila Natječaj za provedbu intervencije…

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 1. prosinca Natječaj za provedbu intervencije 73.03. Korištenje obnovljivih izvora energije iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.  Prihvatljivi korisnici su: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, uključujući proizvođačke organizacije priznate u skladu s posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr