Želim suradnju!

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (EnU-3/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Projektni prijedlog može imati primjenu u jednom ili više područja, pri čemu je potrebno definirati jedno područje kao primarno:

 1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu
 2. Digitalna javna uprava
 3. Klimatske promjene i zelena tranzicija

Prihvatljivi korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 5.000.000,00 eura, a sredstva se dodjeljuju u iznosu do najviše 80.000,00 eura po projektu, odnosno:

 • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
 • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
 • 40% opravdanih troškova ostalim područjima Republike Hrvatske.

Opravdani troškovi su:

 • Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,
 • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Natječaja i završava 30. lipnja 2026. godine.

Prijava na Natječaj se podnosi pisanim putem, dostavom potpune obvezne dokumentacije na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (primjerice USB), u zatvorenoj omotnici:

 • Preporučenom poštom s povratnicom,
 • Na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb,
 • S naznakom Natječaj EnU-3/23- ponuda, NE OTVARAJ,
 • S navedenim nazivom i adresom ponuditelja

Podnošenje ponuda na Natječaj započinje 20. prosinca 2023. godine, a završava 19. veljače 2024. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću z…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (u nastavku teksta: Ministarstvo) nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 147/14, 123/17 i 118/18). Ministarstvo unije dodjeljuje bespovratna novčana sredstva temeljem Programa dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnog razvoja s ciljem poticanja regionalnoga razvoja Republike […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr