Želim suradnju!
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - GRAD ZAGREB
2015.-2022.
Zagreb

Ukupna vrijednost projekta

Iznos EU sufinanciranja u ukupnoj vrijednosti projekta

Izrada Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015.-2022.

Strategija je službeni dokument koji definira korake, odgovornosti i rokove s ciljem unaprjeđenja područja kulture i umjetnosti te doprinosi stvaranju uspješne budućnosti grada Zagreba.

Svrha Strategije je osnaživanje i rast umjetnosti i kulture, ali i doprinos razvoju kreativnih industrija tijekom razdoblja od osam godina kako bi se poboljšala kvaliteta života građana, doprinijelo regionalnom razvoju te osigurala međunarodna prepoznatljivost umjetnosti, kulture i kreativnih industrija grada Zagreba. Strategija ima dinamički karakter: ona je dokument u stalnom nastajanju i razvijat će se prema novim uvidima, potrebama i okolnostima, a s obzirom na vrijednosti koje se iskazuju u kandidaturi i programu Grada Zagreba za Europsku prijestolnicu kulture. Grad Zagreb će do 2020. godine postati urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti, što će postići uz sinergijsko djelovanje i sustavni razvoj svih organizacijskih segmenata.

Opći strateški ciljevi Strategije kulturnog i kreativnog razvitka grada Zagreba 2015. – 2022. godine su sljedeći:
1. očuvati, zaštititi i promicati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, poduprijeti razvoj i raznolikost kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao doprinos kvaliteti života građana te prepoznatljivosti kulture grada Zagreba
2. povećati interes, znatiželju, sudjelovanje i uključivanje građana u kulturne aktivnosti
3. poduprijeti i prepoznati važnost kreativnih industrija kao pokretača gospodarskog rasta
4. unaprijediti međusektorsku suradnju i suradnju gradskih javnih, privatnih i civilnih kulturnih organizacija na po-dručju grada Zagreba i pružiti poticaj europskoj dimenziji kulturne suradnje
5. osigurati izvrsnost upravljanja kulturom grada Zagreba jačanjem kapaciteta i upravljačkih sposobnosti nadležnog gradskog ureda
6. ojačati i unaprijediti kapacitete organizacija u području umjetnosti i kulture
7. omogućiti financijsku održivost perspektivnih projekata, programa i poduzetničkih pothvata kulturnih i kreativnih industrija.

Slični projekti

NOVE USLUGE DJEČJIH VRTIĆA DUDA I JEŽIĆ

02.04.2019. - 02.10.2021.
-

Projekt “Nove usluge dječjih vrtića Duda i Ježić” – UP.02.2.2.08.0038., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 02. travnja 2019., trajanje projekta je 30 mjeseci. Tokom projekta osposobljeno je 8 djelatnika , uvedene su usluge produljenog boravka (30 djece uključeno) i poslijepodnevnog rada dječjeg vrtića (50 djece uključeno) te je zaposleno 8 odgojitelja/ica i/ili […]

ZAŽELI BITI UKLJUČENA – FAZA I

19.01.2018. - 19.07.2020.
-

Projekt “Zaželi biti uključena I” – UP.02.1.1.05.0066., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19. siječnja 2018., trajanje projekta je 30 mjeseci. Tokom projekta zaposleno je 29 žena pripadnica ciljane skupine kako bi im se omogućio pristup tržištu rada i programu obrazovanja. Zaposlene žene su svojim radom i aktivnostima povećale kvalitetu života za ukupno […]

ZAŽELI BITI UKLJUČENA – FAZA II

07.01.2021. - 07.07.2022.
-

Projekt “Zaželi biti uključena – faza II” – UP.02.1.1.13.0309. počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 07. siječnja 2021., trajanje projekta je 18 mjeseca. Tokom projekta “Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II” u lokaknoj zajednici je zaposleno 5 žena pripadnica ciljane skupine kako bi im se omogućio pristup tržištu rada i programu […]

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr