Želim suradnju!
GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - GRAD ZAGREB
2015.-2022.
Zagreb

Ukupna vrijednost projekta

Iznos EU sufinanciranja u ukupnoj vrijednosti projekta

Izrada Strategije kulturnog i kreativnog razvitka Grada Zagreba 2015.-2022.

Strategija je službeni dokument koji definira korake, odgovornosti i rokove s ciljem unaprjeđenja područja kulture i umjetnosti te doprinosi stvaranju uspješne budućnosti grada Zagreba.

Svrha Strategije je osnaživanje i rast umjetnosti i kulture, ali i doprinos razvoju kreativnih industrija tijekom razdoblja od osam godina kako bi se poboljšala kvaliteta života građana, doprinijelo regionalnom razvoju te osigurala međunarodna prepoznatljivost umjetnosti, kulture i kreativnih industrija grada Zagreba. Strategija ima dinamički karakter: ona je dokument u stalnom nastajanju i razvijat će se prema novim uvidima, potrebama i okolnostima, a s obzirom na vrijednosti koje se iskazuju u kandidaturi i programu Grada Zagreba za Europsku prijestolnicu kulture. Grad Zagreb će do 2020. godine postati urbani inkubator održivih koncepata, poduzetništva i novih vrijednosti, što će postići uz sinergijsko djelovanje i sustavni razvoj svih organizacijskih segmenata.

Opći strateški ciljevi Strategije kulturnog i kreativnog razvitka grada Zagreba 2015. – 2022. godine su sljedeći:
1. očuvati, zaštititi i promicati materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu, poduprijeti razvoj i raznolikost kulturnog i umjetničkog stvaralaštva kao doprinos kvaliteti života građana te prepoznatljivosti kulture grada Zagreba
2. povećati interes, znatiželju, sudjelovanje i uključivanje građana u kulturne aktivnosti
3. poduprijeti i prepoznati važnost kreativnih industrija kao pokretača gospodarskog rasta
4. unaprijediti međusektorsku suradnju i suradnju gradskih javnih, privatnih i civilnih kulturnih organizacija na po-dručju grada Zagreba i pružiti poticaj europskoj dimenziji kulturne suradnje
5. osigurati izvrsnost upravljanja kulturom grada Zagreba jačanjem kapaciteta i upravljačkih sposobnosti nadležnog gradskog ureda
6. ojačati i unaprijediti kapacitete organizacija u području umjetnosti i kulture
7. omogućiti financijsku održivost perspektivnih projekata, programa i poduzetničkih pothvata kulturnih i kreativnih industrija.

Slični projekti

VOĐENJE PROJEKTA “ZAŽELI BOLJI ...

25.01.2018.-25.07.2020.
-

Projekt “Zaželi – Sveti Filip i Jakov“ sufinanciran je EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Zahvaljujući projektu osigurana su bespovratna sredstva za edukaciju četiri žene s područja te općine za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba.   Projekt će provoditi Općina Sveti Filip i Jakov kao prva JLS u […]

RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA “UKL...

2019.-2020.
Metković

Projekt „Uključi se!“ je projekt koji je 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 630.272,20 kuna. Grad Metković je nositelj projekta u suradnji s partnerom projekta Općinom Kula Norinska, a vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci. Cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja te umanjiti rizik […]

VOĐENJE PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA VATR...

2019.
-

Rekonstrukcijom postojećih prostorija DVD-a Vinica omogućiti će se nesmetan rad, razvoj i dugoročno održiv rad DVD-a u tehnički ispravnim uvjetima. Poboljšani i adekvatniji uvjeti rada osiguravaju bržu te pravovremenu reakciju operativaca DVD-a u slučaju požara, poplava, potresa te drugih sitacija u kojima se vrše intervencije DVD-a. Općina Vinica će korištenjem novog prostora imati mogućnost zajedničkog […]

Sjedište tvrtke
Trogirska 8
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr