Želim suradnju!

Izrada programa ukupnog razvoja Općine Visoko 2016.-2020.

Općina Visoko odlučila je izraditi „Plan ukupnog razvoja Općine Visoko“ kako bi se omogućio razvoj općine te dao odgovor na pitanje u kojem smjeru treba ići i na koji način ga ostvariti te sukladno tome, dati realnu sliku o potrebama svih subjekata i skupina u društvu.

Cilj je da se tim strateškim dokumentom definiraju optimalni razvojni pravci lokalnog područja, uzimajući u obzir sva njegova obilježja, prednosti i ograničenja. Na taj način se kreira sveobuhvatan razvoj po načelu održivosti, optimalne iskorištenosti resursa, postizanja razvojnih ciljeva i krajnje zadovoljstva svih stanovnika Općine Visoko.

Ciljevi i prioriteti definirani programom ukupnog razvoja temelje se na tri glavna razvojna pravca općine. Stoga će Općina Visoko temeljiti svoj razvoj kroz jačanje gospodarstva temeljenog na:

  • razvoju ruralnog turizma,
  • unaprijeđenju poljoprivredne proizvodnje,
  • razvoju komunalne infrastrukture.

Osnovni cilj PUR-a Općine Visoko je na temelju analitičkog pristupa i angažmanu lokalnog stanovništva donijeti konsenzus o viziji razvoja lokalne zajednice koja će se temeljiti na ljudskim vrijednostima. Riječ je o dokumentu razvojnog planiranja u općini, čija je osnovna svrha osmisliti dugoročne razvojne smjerove.

Najvažniji dio ovog dokumenta je vezan uz poglavlje sa strateškim ciljevima koji s jedne strane pokazuje kvantificirane ciljeve kao standarde kvalitete života koji se nastoje postići, a s druge strane nas upozorava na potrebne intervencije koje moramo provesti da bi postigli željeno stanje.

Slični projekti

VOĐENJE PROJEKTA “ZAŽELI BOLJI ...

25.01.2018.-25.07.2020.
-

Projekt “Zaželi – Sveti Filip i Jakov“ sufinanciran je EU sredstvima u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda. Zahvaljujući projektu osigurana su bespovratna sredstva za edukaciju četiri žene s područja te općine za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba.   Projekt će provoditi Općina Sveti Filip i Jakov kao prva JLS u […]

RAZVOJ I PROVEDBA PROGRAMA “UKL...

2019.-2020.
Metković

Projekt „Uključi se!“ je projekt koji je 100% sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupna vrijednost projekta je 630.272,20 kuna. Grad Metković je nositelj projekta u suradnji s partnerom projekta Općinom Kula Norinska, a vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci. Cilj projekta je povećati mogućnost zapošljavanja te umanjiti rizik […]

VOĐENJE PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA VATR...

2019.
-

Rekonstrukcijom postojećih prostorija DVD-a Vinica omogućiti će se nesmetan rad, razvoj i dugoročno održiv rad DVD-a u tehnički ispravnim uvjetima. Poboljšani i adekvatniji uvjeti rada osiguravaju bržu te pravovremenu reakciju operativaca DVD-a u slučaju požara, poplava, potresa te drugih sitacija u kojima se vrše intervencije DVD-a. Općina Vinica će korištenjem novog prostora imati mogućnost zajedničkog […]

Sjedište tvrtke
Trogirska 8
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr