Želim suradnju!

Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.

Natječaj je otvoren 24. ožujka 2023.

RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA Oko 18.300.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj

PROGRAM Europska teritorijalna suradnja

Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice:

 • u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju
 • u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku regiju, Posavsku regiju, regiju Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovensku regiju, Primorsko-notranjsku regiju i Obalno-krašku regiju.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga podijeljen je na dva Poziva za Standard projekte:

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 1. i Prioritet 3.

 • Prioritet 1. Zelena i prilagodljiva regija
 • Specifični cilj 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanja rizika od katastrofa te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima.
 • Specifični cilj 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenjem svih oblika onečišćenja.
 • Prioritet 3. Dostupna i povezana regija
 • Specifični cilj 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama.

Razdoblje provedbe projekta:

 • do 30 mjeseci za Prioritet 1.,
 • do 24 mjeseci za Prioritet 3.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 24. svibnja 2023. do 12:00 (CET).

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela – prihvatljivi za oba prioriteta.
 • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva – prihvatljivi za oba prioriteta.
 • Organizacije koje pružaju usluge od javnog interesa (pružatelji usluga javnog prijevoza, ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, komunalne ustanove i sl.) samo za Prioritet 3.

Preporučeni broj projektnih partnera u projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.

Vrijednost projekata:

 • od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR za Prioritet 1.
 • od 0,2 milijuna eura EFRR do 1,0 milijuna eura EFRR za Prioritet 3.

 Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standard projekte za Prioritet 2.

 • Prioritet 2. Otporna i održiva regija
 • Specifični cilj 4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 21. lipnja 2023. do 12:00 (CET).

Razdobolje provedbe projekta:

 • do 30 mjeseci.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela. Tijela kojima su osnivači i kojima upravljaju državna, regionalna ili lokalna javna tijela.
 • Neprofitne organizacije osnovane javnim ili privatnim pravom – pravne osobe koje djeluju na području odabranih prioriteta/specifičnih ciljeva.
 • Mala i srednja poduzeća, uključujući mikroorganizacije.

Preporučeni broj projektnih partnera po projektu je maksimalno 6. Minimalni broj partnera u projektu je po jedan partner iz Hrvatske i jedan partner iz Slovenije, ili jedan EGTS s predstavnicima iz obiju država.

Vrijednost projekata: od 0,25 milijuna eura EFRR do 2,5 milijuna eura EFRR.

Za više informacija o programu: http://www.si-hr.eu/hr2/

Slične vijesti

Vaučeri za digitalizaciju…

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih […]

Vidi više

Objavljen je 1. Poziv na dostavu projektnih prijed…

Programsko područje: 4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska županija 5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug Rok za prijavu: do  04. rujna 2023. do 15:00 sati. Poziv je usmjeren na 4 prioritetne osi i 5 specifičnih ciljeva Programa. Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje Specifični cilj […]

Vidi više

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedlog…

U okviru Europske teritorijalne suradnje objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. Programsko područje: Hrvatska (12 županija), Bosna i Hercegovina (109 općina/gradova i Brčko distrikt), Crna Gora (12 općina) Rok za prijavu: do 28. srpnja 2023. do 15:00 sati. Poziv […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr