Želim suradnju!

ESF+ Obrazovanje i cjeloživotno učenje – Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. kolovoza Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI, u sklopu Europskog socijalnog fonda plus, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2012. – 2027.“

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 21.8.2023.

 • Opći cilj Poziva je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama;
 • Specifični cilj Poziva je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

 • redovite/posebne osnovnoškolske/srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove čiji učenici sudjeluju u projektu Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti i:
 • drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja.

Prihvatljive vrste troškova:

 • izravni troškovi osoblja: mjesečna naknada za rad PUN/SKP (trošak plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće), božićnica i regres kao dio materijalnih prava radnika;
 • ostali prihvatljivi troškovi operacije: troškovi edukacije pomoćnika u nastavi za rad s djecom s poteškoćama, troškovi koordiniranja rada asistenata, realizacija javnog poziva za odabir asistenata, liječnički pregled asistenta, dnevnice, smještaj i drugi troškovi organizacije za PUN/SKP koji prate učenika s teškoćama prilikom izvanučioničke nastave (na izletima, ekskurzijama u zemlji i inozemstvu, terenskoj nastavi, školi u prirodi); troškovi upravljanja i administracije i troškovi vidljivosti.

Lokacija provedbe projektne aktivnosti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske odnosno za korist ciljnih skupina sa sjedištem/prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci od datuma kada je započela provedba projekta.

Prijavitelji su obavezni pridržavati se zakonskih odredbi koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih načela.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 29.9.2023. godine.

Upute za prijavitelje pronađite na:

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/obrazovanje/osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-vi/

Slične vijesti

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacij…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika […]

Vidi više

ESF+ Poziva za „Prakse društvenih inovacija za …

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) objavio je Poziv za „Prakse društvenih inovacija za borbu protiv beskućništva (ESF-2023-HOMELESS)“  U skladu s ciljevima Godišnjeg radnog programa ESF+ EaSI za 2023. godinu, ovaj Poziv podržati će inovativne projekte i/ili mjere politika koje se bave beskućništvom i isključenjem s […]

Vidi više

APPRRR objavljuje javni poziv za sudjelovanje u Š…

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdravih prehrambenih navika i osiguravanja dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr