Želim suradnju!

ESF+ Obrazovanje i cjeloživotno učenje – Poziv na dostavu projektnih prijedloga

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. kolovoza Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama – faza VI, u sklopu Europskog socijalnog fonda plus, operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2012. – 2027.“

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 21.8.2023.

 • Opći cilj Poziva je osiguravanje inkluzivnog obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama;
 • Specifični cilj Poziva je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) sukladno članku 90. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavitelj mora prijaviti i provoditi projekt u Partnerstvu. Partner mora biti jedan od sljedećih pravnih subjekata:

 • redovite/posebne osnovnoškolske/srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove čiji učenici sudjeluju u projektu Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti i:
 • drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja.

Prihvatljive vrste troškova:

 • izravni troškovi osoblja: mjesečna naknada za rad PUN/SKP (trošak plaće sa svim pripadajućim porezima i davanjima na plaću i iz plaće), božićnica i regres kao dio materijalnih prava radnika;
 • ostali prihvatljivi troškovi operacije: troškovi edukacije pomoćnika u nastavi za rad s djecom s poteškoćama, troškovi koordiniranja rada asistenata, realizacija javnog poziva za odabir asistenata, liječnički pregled asistenta, dnevnice, smještaj i drugi troškovi organizacije za PUN/SKP koji prate učenika s teškoćama prilikom izvanučioničke nastave (na izletima, ekskurzijama u zemlji i inozemstvu, terenskoj nastavi, školi u prirodi); troškovi upravljanja i administracije i troškovi vidljivosti.

Lokacija provedbe projektne aktivnosti se moraju provoditi na području Republike Hrvatske odnosno za korist ciljnih skupina sa sjedištem/prebivalištem ili boravištem na području Republike Hrvatske.

Razdoblje provedbe projekta je 12 mjeseci od datuma kada je započela provedba projekta.

Prijavitelji su obavezni pridržavati se zakonskih odredbi koje predstavljaju minimalne zahtjeve pri provedbi horizontalnih načela.

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 29.9.2023. godine.

Upute za prijavitelje pronađite na:

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/obrazovanje/osiguravanje-pomocnika-u-nastavi-i-strucnih-komunikacijskih-posrednika-ucenicima-s-teskocama-u-razvoju-u-osnovnoskolskim-i-srednjoskolskim-odgojno-obrazovnim-ustanovama-faza-vi/

Slične vijesti

Obavijest o povećanju iznosa sredstava za ugovara…

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je 24. siječnja 2024. godine izdalo obavijest o povećanju iznosa financijskih sredstava u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“. Sredstva su povećana za 110.000.000,00 eura, odnosno sa 386.000.000,00 eura na 496.000.000,00 eura. Navedenim povećanjem omogućuje se financiranje svih projektnih prijedloga u okviru Poziva koji zadovoljavaju uvjete za […]

Vidi više

Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i od…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga. Svrha Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova j…

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Obnova javne kulturne infrastrukture”, Specifičnog cilja RSO4.6. Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i socijalnim inovacijama.  Predmet Poziva: Ulaganja u unapređenje (obnovu) javne kulturne infrastrukture Svrha Poziva: povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr