Želim suradnju!

Objavljen Poziv za neposredno su/financiranje u...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio 29.6.2023. je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) (ZO-1/2023). Svrha Javnog poziva je uklanjanje otpada odbačenog u okoliš (tzv. “divlja odlagališta”) za što se dodjeljuju bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode za su/financiranje troškova. […]

Vidi više

Vaučeri za digitalizaciju

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je poziv „Vaučeri za digitalizaciju“ namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima. Pozivom se osiguravaju sredstva kojima će se doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije kroz osposobljavanje i usluge za poboljšanje digitalnih vještina (među ostalim onih povezanih […]

Vidi više

Objavljen je 1. Poziv na dostavu projektnih pri...

Programsko područje: 4 županije u Hrvatskoj: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska županija 5 okruga u Srbiji: Sjeverno Bački, Zapadno Bački, Južno Bački, Sremski i Mačvanski okrug Rok za prijavu: do  04. rujna 2023. do 15:00 sati. Poziv je usmjeren na 4 prioritetne osi i 5 specifičnih ciljeva Programa. Prioritet 1. Suradnja za pametnije Programsko područje Specifični cilj […]

Vidi više

Objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijed...

U okviru Europske teritorijalne suradnje objavljen 1. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Interreg VI-A IPA Programa Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2021.-2027. Programsko područje: Hrvatska (12 županija), Bosna i Hercegovina (109 općina/gradova i Brčko distrikt), Crna Gora (12 općina) Rok za prijavu: do 28. srpnja 2023. do 15:00 sati. Poziv […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga na progr...

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava male vrijednosti (de minimis potpore) u svrhu podizanja konkurentnosti turističkoga gospodarstva kroz zelenu i digitalnu tranziciju u turizmu ukupne vrijednosti od 2.654.455 eura. Javni poziv otvoren je 05.04.2023. te je otvoren do 05.05.2023. Program treba doprinijeti: Razvoju održivih turističkih proizvoda Poboljšanju procesa u […]

Vidi više

Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa...

Objavljen je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa IPA ADRION. Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa transnacionalne suradnje otvoren je 4. travnja 2023. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2023. god. do 13:00h. Trajanje projekta najviše 36 mjeseci.   Ukupna financijska alokacija Poziva je oko 65 milijuna EUR. Maksimalni proračun […]

Vidi više

Interreg program Slovenija – Hrvatska 2021.-2027.

Natječaj je otvoren 24. ožujka 2023. RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA Oko 18.300.000,00 eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj PROGRAM Europska teritorijalna suradnja Programsko područje obuhvaća sljedeće NUTS III jedinice: u Hrvatskoj: Primorsko-goransku županiju, Istarsku županiju, Grad Zagreb, Zagrebačku županiju, Krapinsko-zagorsku županiju, Varaždinsku županiju, Međimursku županiju i Karlovačku županiju u Sloveniji: Pomursku regiju, Podravsku regiju, Savinjsku regiju, Zasavsku […]

Vidi više

Objavljen drugi Poziv na dostavu projektnih pri...

NATJEČAJ: Objavljen je drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga programa međuregionalne suradnje Interreg Europe 2021. – 2027. STATUS: Drugi Poziv otvoren je 15. ožujka 2023., poziv je otvoren do 9. lipnja 2023. u 12:00 sati. Vrijednost poziva iznosi 130 milijuna eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj uz stopu sufinanciranja do 80%. Prosječan ukupni proračun po projektu […]

Vidi više

Najava Poziva – “Pilot projekt razv...

Najavljen je Poziv “Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama” Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine do kraja II. kvartala 2023. godine  za što je u okviru inicijative 6. Obnova zgrada NPOO, reforme C6.1. R5 NPOO-a osigurana alokacija 2.145.928,70  eura. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost […]

Vidi više

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpot...

NATJEČAJ Otvoren je trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) naziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom osnovne materijalne pomoći“ Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Poziv je sufinanciran u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. […]

Vidi više

Najava Poziva na dostavu projektnih prijedloga ...

Komponenta: C1.1.- Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo Reforma: C1.1.1.- R6 Razvoj otpornog kulturnog i kreativnog sektora Investicija:  C1.1.1.R6-I1- Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija Cilj investicije je jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr