Želim suradnju!

Započeo 2. rok podnošenja projektnih prijedloga...

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. objavilo je drugi rok Poziva na dostavu projektnih prijedloga Vaučeri za digitalizaciju. Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju razine digitalne zrelosti MSP-ova kroz razvoj digitalnih poslovnih modela, jačanje kapaciteta za provedbu digitalizacije i digitalne transformacije ili unaprjeđenje kibernetičke sigurnosti, što […]

Vidi više

Najava Šestog poziva za podnošenje prijava na L...

LIFE European City Facility (EUCF) pruža financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u Europskoj uniji, Islandu i Ukrajini kako bi im se omogućilo da razviju investicijske koncepte za aktivnosti usmjerene na postizanje energetske održivosti i energetske učinkovitosti. U okviru poziva moći će se ostvariti isplata 60.000 eura u paušalnom iznosu za 70 odabranih jedinica lokalne samouprave. EUCF će također pružiti […]

Vidi više

Javni poziv za usluge digitalizacije poslovanja...

U okviru provedbe projekta EDIH CROBOHUB++ objavljen je javni poziv za usluge digitalizacije poslovanja kako bi se potaknulo unaprjeđenje poslovnih i proizvodnih procesa. Među prihvatljivim korisnicima prvenstveno su mikro, mala i srednja poduzeća i javna tijela i subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost. Ciljani sektori korisnika za koje je CROBOHUB++ posebno prilagodio svoje usluge su: proizvodne […]

Vidi više

Smanjenje i prevencija socijalne isključenosti ...

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. god.  Poziv je upućen udrugama usmjerenima radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom i bivšim zatvorenicima […]

Vidi više

Otvoren je Poziv za dostavu prijedloga za POTPO...

Potpora za Medijsku pismenost provodi se u okviru Međusektorskog potprograma koji osim što obuhvaća djelovanja u svim kulturnim i kreativnim sektorima (uključujući i audiovizualni), kako bi se potaknula međusektorska suradnja i inovacije, obuhvaća djelovanja u sektoru informativnih medija. Unutar specifičnog cilja međusektorskog potprograma je jačanje raznolikog, neovisnog, slobodnog i pluralističkog medijskog okruženja, kvalitetnog novinarstva i […]

Vidi više

Potpora za Europske projekte suradnje 2024.

Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) u okviru programa „Kreativna Europa“ otvorila je Poziv na dostavu prijedloga za Europske projekte suradnje. Kroz ovaj poziv podržat će se projektni prijedlozi koji će posebnu  pozornost posvetiti inkluziji, raznolikosti, rodnoj ravnopravnosti, te ekološkim pitanjima koja doprinose borbi protiv klimatskih promjena. Cilj poziva je poboljšati pristup europskoj […]

Vidi više

Otvoreno savjetovanje s javnošću o uputama za p...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje planiranog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije.“ Otvoreni poziv će se provoditi u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027., Prioriteta 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja 1.i Razvoj […]

Vidi više

Kultura pokreće Europu: drugi poziv za rezidenc...

Europska komisija je u sklopu Programa Kreativna Europa objavila drugi poziv za rezidencijalne domaćine. Kultura pokreće Europu osigurava potpore za mobilnost za umjetnike i kulturne djelatnike. Pokriva sektore arhitekture, kulturne baštine, dizajna i modni dizajn, književnost, glazbu, izvedbene umjetnosti i vizualne umjetnosti. Program se dijeli na dvije akcijske linije: Akcija individualne mobilnosti- za pojedince i […]

Vidi više

Otvoreno e-Savjetovanje provedbe intervencije 7...

Savjetovanje otvoreno (12.10.2023.-13.11.2023) Prihvatljivi korisnici: jedinice lokalne samouprave (osim za projekte sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda) javni isporučitelji vodnih usluga (samo za projekte javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda) jedinice područne (regionalne) samouprave (samo za projekte javnih skloništa za napuštene i izgubljene životinje kojima je osnivač jedinica područne (regionalne) […]

Vidi više

Najava Otvorenog poziva za dostavu projektnih p...

Program Interreg Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2021. – 2027. obavještava da će se 17. studenog 2023. u Službenom listu Republike Slovenije i na mrežnoj stranici programa objaviti Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte. Objava poziva bit će 17.11.2023., a 1. Rok za podnošenje projektnih prijava 31.01.2024. Vrste aktivnosti: Prekogranične aktivnosti podizanja svijesti […]

Vidi više

Objavljen Drugi poziv za individualnu mobilnost...

Na mrežnim stranicama Europske komisije- Kultura i kreativnost objavljen je Drugi poziv za individualnu mobilnost umjetnika i kulturnih djelatnika pod programom „Culture moves Europe“. Poziv je namijenjen umjetnicima i kulturnim djelatnicima koji rade u sljedećim sektorima: glazba, književnost, arhitektura, kulturna baština, dizajn i modni dizajn, vizualne i izvedbene umjetnosti. Prihvatljivi prijavitelji su umjetnici i kulturni […]

Vidi više

Objavljen Javni poziv za predlaganje javnih pot...

Ministarstvo kulture i medija objavilo je Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za programe koji se odnose na zaštitu i očuvanje pokretnih, nepokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara i kopnene i podvodne arheološke baštine. Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr