Želim suradnju!

Uspješne priče

Partneri

 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
 • GRAD LUDBREG
 • HEP d.d.
 • VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • GRADSKI URED ZA KULTURU – GRAD ZAGREB
 • GRAD KRALJEVICA
 • GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT – GRAD ZAGREB
 • HZZ SISAK
 • GRAD ĐURĐEVAC
 • UDRUGA ŽENA OREH
 • SVEUČILIŠTE SJEVER
 • IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 • RB TEHNIKA D.O.O.
 • OPĆINA VISOKO
 • OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
 • OPĆINA KULA NORINSKA
 • OPĆINA GORNJI KNEGINEC
 • OPĆINA DONJA VOĆA
 • NIKOLAC d.o.o.
 • MENEGHETTI d.o.o.
 • MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
 • MC-ULTIMAKS d.o.o.
 • LABERNA d.o.o.
 • IPK d.o.o.
 • HOTEL TURIST d.o.o.
 • BIOVITALIS d.o.o.
 • BIODVOR d.o.o
 • OPĆINA VINICA
 • MARLEX d.o.o.
 • ALFA CAR d.o.o.
 • BIOVITALIS
 • MARLEX d.o.o.
Sakrij

Lokacija

Djelatnost

 • Građevinarstvo
 • Školstvo
 • Turizam
Sakrij

PROVEDBA PROJEKTA “NOVE USLUGE ...

DJEČJI VRTIĆ DUDA
04.2019.-10.2021.
-

Cilj projekta: produljenje radnog vremena uvođenjem produljenog i poslijepodnevnog programa za 50 djece u Dječjem vrtiću Duda i Dječjem vrtiću Ježić te osnaživanjem kapaciteta vrtića (osposobljavanjem djelatnika i uvođenjem novih programa) kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno-obrazovnog procesa, a time i zadovoljstvo djece i roditelja. Korisnik projekta je Dječji vrtić “Duda”, a partner na projektu je Dječji […]

Ugovor o evaluaciji projekta “U...

HZZ SISAK
2013.-2014.
Sisak

Cilj projekta: projekt „Unaprjeđenje sustava podrške osobama s invaliditetom“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Sisak, imao je za cilj olakšati socijalno uključivanje osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa njihovu zapošljavanju, koji se planirao ostvariti stvaranjem poticajnog okruženja za zapošljavanje osoba s invaliditetom u Sisačko-moslavačkoj županiji. Rezultati projekta: očekivani izravni rezultati projekta su bili ostvarena […]

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOL...

GRAD OSIJEK
09.11.2018.-31.12.2022.
Osijek

Projekt “Energetska obnova zgrade Osnovne škole Mladost na adresi Sjenjak 7, Osijek” – KK.04.2.1.04.0534., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 9. studenog 2018., trajanje projekta je 24 mjeseca. Od mjera energetske obnove projektom je planirana zamjena dijela vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED tehnologiji, […]

Uvođenje sustava poslovne inteligenci...

LABERNA d.o.o.
1.2.2017. - 1.1.2018.
Varaždin

Očekivani rezultati projekta do kojih će doći ostvarenjem provedbe planiranih aktivnosti imat će dugoročni učinak na poslovanje poduzeća i stabilan rast u pogledu prihoda i broja zaposlenih.

Studija izvodljivosti “Arheološ...

GRAD LUDBREG
Prosinac 2014.
Ludbreg

Naziv projekta: Studija izvodljivosti za infrastrukturni projekt „Arheološki park Iovia –Ludbreg“ u Gradu Ludbregu. Namjena projekta: zaštita i stavljanje u funkciju arheološkog nalazišta koji će postati nova turistička atrakcija i jedan od motiva za posjet Ludbregu. Projektom će se također doprinijeti još snažnijoj povezanosti lokalnog stanovništva sa antičkom prošlosti te će stvoriti preduvjeti za snažniji […]

Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića ...

OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
-

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića – Općina Sv. Filip i Jakov Opći cilj projekta: poboljšanje kvalitete života na području općine Sveti Filip i Jakov čime će se doprinijeti smanjenju depopulacije ruralnih područja Hrvatske. Općina Sveti Filip i Jakov je u skladu s važećom zakonskom regulativom zadužena da svojim građanima osigura pravo na brigu […]

USLUGA UPRAVLJANJA PROJEKTOM “U...

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA
29.10.2018.-29.06.2021.
Zagreb

„Upravljanje zemljišnim podacima“ projekt je koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Cilj projekta je uspostava sustava za upravljanje zemljišnim podacima koji će osigurati učinkovitu razmjenu zemljišnih podataka putem elektroničkih usluga između tijela državne uprave. Temeljni javni registri za podatke katastra zemljišta i za podatke zemljišnih […]

Izrada studije izvodljivosti za Hotel...

IPK d.o.o.
2016.
Čakovec

Ciljevi projekta: usklađeni su s strateškim dokumentima ciljevima na razini Europske Unije vezanim za razvoj gospodarstva i turizma. Naime projekt hotela Green Garden, a sve elemente projekta koji će biti razvijan na način da se sačuva prirodni i kulturni resursi lokacije s obzirom da će sama izgradnja hotela i samo upravljanje hotelom imati elemente koji […]

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOL...

GRAD OSIJEK
19.10.2018.-30.04.2021.
Osijek

Projekt “Energetska obnova zgrade Osnovne škole Vijenac na adresi Vijenac I. Meštrovića 36, Osijek” – KK.04.2.1.04.0195., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19. listopada 2018., trajanje projekta je 24 mjeseca. Od mjera energetske obnove projektom je planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na LED […]

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr