Želim suradnju!

Uspješne priče

Partneri

 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
 • GRAD LUDBREG
 • HEP d.d.
 • VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • GRADSKI URED ZA KULTURU – GRAD ZAGREB
 • GRAD KRALJEVICA
 • GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT – GRAD ZAGREB
 • HZZ SISAK
 • GRAD ĐURĐEVAC
 • UDRUGA ŽENA OREH
 • SVEUČILIŠTE SJEVER
 • IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 • RB TEHNIKA D.O.O.
 • OPĆINA VISOKO
 • OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
 • OPĆINA KULA NORINSKA
 • OPĆINA GORNJI KNEGINEC
 • OPĆINA DONJA VOĆA
 • NIKOLAC d.o.o.
 • MENEGHETTI d.o.o.
 • MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
 • MC-ULTIMAKS d.o.o.
 • LABERNA d.o.o.
 • IPK d.o.o.
 • HOTEL TURIST d.o.o.
 • BIOVITALIS d.o.o.
 • BIODVOR d.o.o
 • OPĆINA VINICA
 • MARLEX d.o.o.
 • ALFA CAR d.o.o.
 • BIOVITALIS
 • MARLEX d.o.o.
Sakrij

Lokacija

Djelatnost

 • Građevinarstvo
 • Školstvo
 • Turizam
Sakrij

Rekonstrukcija i izgradnja proizvodno...

ALFA CAR d.o.o.
15.01.2018.-15.05.2019.
Čakovec

U prvom redu povećati ukupne prihode od prodaje proizvoda i prihode od izvoza poduzeća na domaćem i stranom tržištu unapređenjem poduzetničke aktivnosti ulaganjem u materijalnu imovinu poduzeća. Nadalje, svrha je isto tako poboljšati kompetentnosti poduzeća dodatnim zapošljavanjem, ulaganjem u promociju poduzeća i edukaciju djelatnika.

Izrada Strategije kulturnog i kreativ...

GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT - GRAD ZAGREB
2015.-2022.
Zagreb

Strategija je službeni dokument koji definira korake, odgovornosti i rokove s ciljem unaprjeđenja područja kulture i umjetnosti te doprinosi stvaranju uspješne budućnosti grada Zagreba. Svrha Strategije je osnaživanje i rast umjetnosti i kulture, ali i doprinos razvoju kreativnih industrija tijekom razdoblja od osam godina kako bi se poboljšala kvaliteta života građana, doprinijelo regionalnom razvoju te […]

Izgradnja i opremanje proizvodnog pog...

MARLEX d.o.o.
23.01.2017.-23.07.2018.
Varaždin

Postati konkurentnije poduzeće na domaćem, regionalnom i europskom tržištu proizvodnje i ugradnje PVC stolarije povećanjem proizvodnih kapaciteta i produktivnosti proširenjem proizvodnog asortimana te podizanjem kvalitete proizvodnog procesa.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE GOR...

OPĆINA GORNJI KNEGINEC
srpanj - prosinac 2018. godine
-

Ciljevi izrade ove Strategije su: utvrditi i valorizirati postojeću atrakcijsku osnovu razvoja turizma općine Gornji Kneginec utvrditi i valorizirati ukupne turističke potencijale općine Gornji Kneginec s obzirom na atrakcijsku osnovu, razvojne turističke planove, okruženje i trendove definirati ciljeve razvoja turizma Općine i mjere za njihovo ostvarenje poboljšati postojeće i definirati nove turističke sadržaje definirati razvojne […]

Rekonstrukcija dječjeg vrtića Marčan ...

OPĆINA VINICA
-

Naziv projekta: rekonstrukcija dječjeg vrtića Marčan. Cilj projekta: rekonstrukcija i opremanje postojećeg objekta  u svrhu unaprjeđenja prostornih i drugih materijalnih uvjeta rada.  Ulaganjem će se unaprijediti kvaliteta socijalnih usluga i pridonijeti zadovoljavanju razvojnih potreba djece kako bi se postigao daljnji razvoj i unaprjeđenje odgojno-obrazovne funkcije i djelatnosti Dječjeg vrtića Marčan, te će se povećati mogućnosti […]

IZGRADNJA I OPREMANJE NOVE POSLOVNE J...

ATINEL D.O.O.
17.06.2019.-17.06.2021.
Varaždin

Poduzeće Atinel d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.15.0178. u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Izgradnja i opremanje nove poslovne jedinice za razvoj software-a i proizvodnju“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu […]

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodno...

BIOVITALIS d.o.o.
20.11.2017.-20.3.2019.
Varaždin

Povećati kompetentnost poduzeća unapređenjem poduzetničke aktivnosti te povećanje konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu kroz nova zapošljavanja u poduzeću; jačanje postojećih ljudskih kapaciteta kroz edukaciju i usavršavanje; konstantna prilagodba potrebama kupaca; povećanje izvoza, implementacija i inovacija proizvoda i proizvodnih procesa; povećanje razine kvalitete i rast prihoda s ciljem povećanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu.

Studija izvodljivosti “Špilja V...

OPĆINA DONJA VOĆA
Krajnji rok 31.08.2015.
-

Cilj projekta: doprinijeti gospodarskom razvoju područja općine Donja Voća, uređenjem prirodnog lokaliteta špilje Vindija, čime će se unaprijediti turistički potencijal regije i Hrvatske u cjelini. Provedbom projekta povećati će se turistička ponuda, omogućiti će maksimalna zaštita špilje u uvjetima turističke eksploatacije s edukativnom komponentom te će područje pravilnom promocijom prerasti u turističko odredište prepoznatljivo i […]

Program dodjele državne potpore za ul...

MARLEX d.o.o.
2016.
Varaždin

Naziv projekta: Jačanje regionalne konkurentnosti kroz razvoj poduzeća MARLEX d.o.o. ulaganjem u proizvodne tehnologije i stvaranjem novih radnih mjesta. Cilj projekta: Razvoj poduzeća MARLEX d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice kroz ulaganja u materijalnu imovinu i stvaranjem novih radnih mjesta, što će rezultirati povećanjem poslovnih prihoda.  

MASTERPLAN PROMETNOG SUSTAVA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
2019. godina
Bjelovar

Temeljni cilj Masterplana je postizanje učinkovitog i održivog prometnog sustava, sukladno potrebama gospodarstva i stanovnika na prostoru županije. Studija mora pokazati i ustanoviti postojeće i buduće potrebe koje utječu na prometnu potražnju, a vezano uz razvoj poslovne infrastrukture. Masterplan će obuhvatiti i sve što je vezano uz prometnice naše županije, turizma, poljoprivrede, ali ipak naglasak […]

Rekonstrukcija društvenog doma Visoko...

OPĆINA VISOKO
2019.
-

Naziv projekta: rekonstrukcija društvenog doma Visoko Na području Općine Visoko, u tijeku je jedna od najvećih investicija unazad više godina, a riječ je o rekonstrukciji i prenamjeni dijela objekta Društvenog doma koji je izgrađen daleke 1952. godine. Svrha projekta: Nakon što se Društveni dom uredi u njemu će u puno boljim uvjetima boraviti i raditi zaposlenici […]

VOĐENJE PROJEKTA: REKONSTRUKCIJA VATR...

OPĆINA VINICA
2019.
-

Rekonstrukcijom postojećih prostorija DVD-a Vinica omogućiti će se nesmetan rad, razvoj i dugoročno održiv rad DVD-a u tehnički ispravnim uvjetima. Poboljšani i adekvatniji uvjeti rada osiguravaju bržu te pravovremenu reakciju operativaca DVD-a u slučaju požara, poplava, potresa te drugih sitacija u kojima se vrše intervencije DVD-a. Općina Vinica će korištenjem novog prostora imati mogućnost zajedničkog […]

Sjedište tvrtke
Trogirska 8
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr