Želim suradnju!

Uspješne priče

Partneri

 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
 • GRAD LUDBREG
 • HEP d.d.
 • VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • GRADSKI URED ZA KULTURU – GRAD ZAGREB
 • GRAD KRALJEVICA
 • GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT – GRAD ZAGREB
 • HZZ SISAK
 • GRAD ĐURĐEVAC
 • UDRUGA ŽENA OREH
 • SVEUČILIŠTE SJEVER
 • IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 • RB TEHNIKA D.O.O.
 • OPĆINA VISOKO
 • OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
 • OPĆINA KULA NORINSKA
 • OPĆINA GORNJI KNEGINEC
 • OPĆINA DONJA VOĆA
 • NIKOLAC d.o.o.
 • MENEGHETTI d.o.o.
 • MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
 • MC-ULTIMAKS d.o.o.
 • LABERNA d.o.o.
 • IPK d.o.o.
 • HOTEL TURIST d.o.o.
 • BIOVITALIS d.o.o.
 • BIODVOR d.o.o
 • OPĆINA VINICA
 • MARLEX d.o.o.
 • ALFA CAR d.o.o.
 • BIOVITALIS
 • MARLEX d.o.o.
Sakrij

Lokacija

Djelatnost

 • Građevinarstvo
 • Školstvo
 • Turizam
Sakrij

Povećanje konkurentnosti poduzeća ...

NIKOLAC d.o.o.
16.10.2017.-16.5.2018.
Ploče

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća – Nikolac d.o.o. Opći cilj projekta: Jačanje konkurentnosti poduzeća NIKOLAC d.o.o. putem preuređenja i opremanja objekata radi proširenja kapaciteta postojeće poslovne jedinice. Korisnik će u preuređenim objektima proizvoditi pekarske proizvode na licu mjesta i direktno ih distribuirati kupcima, što će rezultirati povećanjem prihoda i konkurentnosti korisnika. O poduzeću: Tvrtka Nikolac […]

Izrada izmjena i dopuna Strategije ra...

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE
2019. godina
Varaždinske Toplice

Cilj Strategije: postizanje najviše kvalitete života i zadovoljstva svih građana, a razvojni ciljevi i potrebe ovdje su posebno istaknuti kako bi njima potaknuli društveno zajedništvo i dali vjetar u leđa za siguran put u još bolju budućnost  Grada i njegovog stanovništva.

Izrada prijavne dokumentacije “...

OPĆINA KULA NORINSKA
2014.-2018.
-

Naziv projektne prijave: poslovna Zona “Nova Sela” Cilj projekta: stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, razvoj gospodarske, komunalne i prometne infrastrukture, a sve s ciljem razvoja gospodarstva na ovom području, i stvaranju pogodnog poduzetničkog okruženja. Krajnji cilj je povećanje broja zaposlenih, kao i sigurna budućnost za sve mlade stanovnike općine što pridonosi smanjenju emgiracije lokalnog stanovništva. Rezultati […]

Izrada projektne dokumentacije “...

MENEGHETTI d.o.o.
02.2016.-04.2017.
-

Opći cilj projekta: povećati konkurentnost Meneghetti d.o.o. povećanjem kapaciteta, sadržaja i turističke ponude te prepoznatljivosti turističkog naselja Stancija Meneghetti. Svrha projekta: povećati broj gostiju u turističkom naselju Stancija Meneghetti povećanjem kategorizacije i smještajnih kapaciteta te osigurati popunjenost kapaciteta unaprjeđenjem postojećih i uvođenjem dodatnih turističkih sadržaja. Svrha projekta je ujedno i povećati kvalitetu poslovanja i zadovoljstvo […]

Umjetnost i kultura 54+ Općina Donja ...

OPĆINA DONJA VOĆA
10.2017.-03.2019.
-

Naziv projekta: Umjetnost i kultura 54+ Cilj projekta: je poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocioalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine, uspostavom kulturno kreativnih aktivnosti u ruralnim područjima Varaždinske županije. Tijekom provedbe projekta planirana je uspostava 2 Otvorenih kreativnih i kulturnih studija (prostora za djelovanje) u 2 općine u kojima će se provoditi sljedeće radionice: […]

Strategija razvoja turizma na područj...

OPĆINA ŠOLTA
2018.-2024. godine
-

Ciljevi izrade ove Strategije su: valorizirati turističku resursnu osnovu na Šolti utvrditi ukupne turističke potencijale općine s obzirom na atrakcijsku osnovu, razvojne turističke planove, okruženje i trendove definirati viziju i ciljeve razvoja turizma Općine definirati razvojne projekte vezane uz turističke resurse Strategija prezentira turističko-atrakcijsku osnovu razvoja turizma i projekte koji su ključni za razvoj postojećih […]

MENTOR – Općina Donja Voća

OPĆINA DONJA VOĆA
2007.-2013.
-

Projekt MENTOR: financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu IPA programa za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II» Opći cilj projekta: omogućiti edukaciju nezaposlenim osobama s područja Varaždinske županije, prvenstveno s područja općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec za stjecanje kompetencija za pronalaženje posla […]

Poboljšanje programa rada i internaci...

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
2014.
Varaždin

Povećanje zapošljivosti i smanjenje mogućnosti socijalne isključenosti, stjecanje osobnog i poslovnog iskustva i znanja nastavnika, razvoj novih ključnih kompetencija u uključivanju djece s posebnim potrebama u redovni oblik školovanja, poboljšanju kurikuluma, cjelokupnog rada ustanove te povećana suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom

Izrada programa ukupnog razvoja Općin...

OPĆINA VISOKO
01.01.2015. - 01.05.2016.
-

Općina Visoko odlučila je izraditi „Plan ukupnog razvoja Općine Visoko“ kako bi se omogućio razvoj općine te dao odgovor na pitanje u kojem smjeru treba ići i na koji način ga ostvariti te sukladno tome, dati realnu sliku o potrebama svih subjekata i skupina u društvu. Cilj je da se tim strateškim dokumentom definiraju optimalni […]

Rekonstrukcija ambulante – Opći...

OPĆINA DONJA VOĆA
2017.
-

Naziv projekta: Rekontrukcija ambulante u Općini Donja Voća Cilj projekta: Sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je poboljšati kvalitetu zdravstvene skrbi te povećati standard i unaprijediti kvalitetu života stanovnika Općine Donja Voća a posebno žitelja Gornje Voće.

Usluge pripreme i provedbe postupka j...

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
2019. godina
-

Postupak javne nabave se provodi u sklopu projekta „Centar održivog razvoja“, KK.01.1.1.02.0009, sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.





Sjedište tvrtke
Ivana Meštrovica 4
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trogirska 8
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr