Želim suradnju!

Uspješne priče

Partneri

 • KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
 • GRAD LUDBREG
 • HEP d.d.
 • VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • GRADSKI URED ZA KULTURU – GRAD ZAGREB
 • GRAD KRALJEVICA
 • GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT – GRAD ZAGREB
 • HZZ SISAK
 • GRAD ĐURĐEVAC
 • UDRUGA ŽENA OREH
 • SVEUČILIŠTE SJEVER
 • IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
 • SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 • RB TEHNIKA D.O.O.
 • OPĆINA VISOKO
 • OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
 • OPĆINA KULA NORINSKA
 • OPĆINA GORNJI KNEGINEC
 • OPĆINA DONJA VOĆA
 • NIKOLAC d.o.o.
 • MENEGHETTI d.o.o.
 • MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
 • MC-ULTIMAKS d.o.o.
 • LABERNA d.o.o.
 • IPK d.o.o.
 • HOTEL TURIST d.o.o.
 • BIOVITALIS d.o.o.
 • BIODVOR d.o.o
 • OPĆINA VINICA
 • MARLEX d.o.o.
 • ALFA CAR d.o.o.
 • BIOVITALIS
 • MARLEX d.o.o.
Sakrij

Lokacija

Djelatnost

 • Građevinarstvo
 • Školstvo
 • Turizam
Sakrij

Umjetnost i kultura 54+ Općina Donja ...

OPĆINA DONJA VOĆA
10.2017.-03.2019.
-

Naziv projekta: Umjetnost i kultura 54+ Cilj projekta: je poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocioalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine, uspostavom kulturno kreativnih aktivnosti u ruralnim područjima Varaždinske županije. Tijekom provedbe projekta planirana je uspostava 2 Otvorenih kreativnih i kulturnih studija (prostora za djelovanje) u 2 općine u kojima će se provoditi sljedeće radionice: […]

Strategija razvoja turizma na područj...

OPĆINA ŠOLTA
2018.-2024. godine
-

Ciljevi izrade ove Strategije su: valorizirati turističku resursnu osnovu na Šolti utvrditi ukupne turističke potencijale općine s obzirom na atrakcijsku osnovu, razvojne turističke planove, okruženje i trendove definirati viziju i ciljeve razvoja turizma Općine definirati razvojne projekte vezane uz turističke resurse Strategija prezentira turističko-atrakcijsku osnovu razvoja turizma i projekte koji su ključni za razvoj postojećih […]

MENTOR – Općina Donja Voća

OPĆINA DONJA VOĆA
2007.-2013.
-

Projekt MENTOR: financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu IPA programa za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II» Opći cilj projekta: omogućiti edukaciju nezaposlenim osobama s područja Varaždinske županije, prvenstveno s područja općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec za stjecanje kompetencija za pronalaženje posla […]

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTI...

GRAD OSIJEK
19.10.2018.-30.04.2021.
Osijek

Projekt “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Potočnica na adresi ulica Izidora Kršnjavog 29, Osijek” – KK.04.2.1.04.0199., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 19. listopada 2018., trajanje projekta je 24 mjeseca. Od mjera energetske obnove projektom je planirana zamjena dijela vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova i ravnog krova, zamjena rasvjete s novom baziranom na […]

Poboljšanje programa rada i internaci...

IV. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN
2014.
Varaždin

Povećanje zapošljivosti i smanjenje mogućnosti socijalne isključenosti, stjecanje osobnog i poslovnog iskustva i znanja nastavnika, razvoj novih ključnih kompetencija u uključivanju djece s posebnim potrebama u redovni oblik školovanja, poboljšanju kurikuluma, cjelokupnog rada ustanove te povećana suradnja s roditeljima i lokalnom zajednicom

Izrada programa ukupnog razvoja Općin...

OPĆINA VISOKO
01.01.2015. - 01.05.2016.
-

Općina Visoko odlučila je izraditi „Plan ukupnog razvoja Općine Visoko“ kako bi se omogućio razvoj općine te dao odgovor na pitanje u kojem smjeru treba ići i na koji način ga ostvariti te sukladno tome, dati realnu sliku o potrebama svih subjekata i skupina u društvu. Cilj je da se tim strateškim dokumentom definiraju optimalni […]

Rekonstrukcija ambulante – Opći...

OPĆINA DONJA VOĆA
2017.
-

Naziv projekta: Rekontrukcija ambulante u Općini Donja Voća Cilj projekta: Sufinanciranog sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU je poboljšati kvalitetu zdravstvene skrbi te povećati standard i unaprijediti kvalitetu života stanovnika Općine Donja Voća a posebno žitelja Gornje Voće.

Usluge pripreme i provedbe postupka j...

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU
2019. godina
-

Postupak javne nabave se provodi u sklopu projekta „Centar održivog razvoja“, KK.01.1.1.02.0009, sufinanciranog od strane Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem poziva za dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“.

Izrada projektne dokumentacije za pro...

SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
1.5.2015. - 30.4.2016.
Krapina

Cilj projekta: unaprijediti zapošljivost i nastavak školovanja učenika Srednje škole Krapina i Srednje škole Konjščina implementacijom HKO-a i usklađivanjem kompetencija učenika s potrebama tržišta rada. Navedeni cilj planira se postići unaprijeđenjem osuvremenjivanjem pojedinih programskih sadržaja i načina njihove realizacije u Srednjoj školi Krapina i Srednjoj školi Konjščina kako bi se unaprijedile stručne, jezično-komunikacijske, digitalne, socijalne […]

ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTI...

GRAD OSIJEK
28.11.2018.-31.12.2022.
Osijek

Projekt “Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Radost na adresi Zagrebačka ulica 10, Osijek” – KK.04.2.1.04.0196., počeo je potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava 28. studenog 2018., trajanje projekta je 50 mjeseca. Od mjera energetske obnove projektom je planirana zamjena vanjske stolarije, izolacija vanjskih zidova (s unutarnje strane) i stropa prema negrijanom tavanu, zamjena rasvjete s […]

Energetska obnova Hotela Turist ̵...

HOTEL TURIST d.o.o.
01.07.2015.-31.10.2015.
Varaždin

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade hotela Turist Glavni cilj projekta: smanjenje troškova energije za 86,73%, odnosno iz razreda F u razred B (smanjenje utroška energije za grijanje i hlađenje s ukupnih 1.232.538 kWh/a, na 163.542 kWh/a). Uz navedeno, smanjit će se značajno i emisija štetnih plinova (Co2) za 214,87 t, odnosno za 86%. 

Izrada strateškog razvojnog programa ...

OPĆINA KULA NORINSKA
01.01.2015.-.01.06.2016.
-

Program ukupnog razvoja općine Kula Norinska kao Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske imaju sljedeće ciljeve: podržati ruralni razvoj putem lokalnih inicijativa i partnerstava; unaprijediti i poticati politiku ruralnog razvoja; podignuti svijest koristeći se pristupom „odozdo prema gore” i važnost definiranja LRS-a; podignuti razinu obrazovanja i informiranosti ruralnoga stanovništva; poboljšati životne i radne uvjete i dobrobit […]

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr