Želim suradnju!

APPRRR objavljuje javni poziv za sudjelovanje u Školskoj shemi 2023./2024.

Republika Hrvatska od 2013. godine po principima Europske unije provodi Školsku shemu kao mjeru namijenjenu učenicima osnovnih i srednjih škola u svrhu promoviranja zdravih prehrambenih navika i osiguravanja dodatnog obroka svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

U okviru Školske sheme voće, povrće, mlijeko i mliječni proizvodi ponuditi će se učenicima kao zaseban obrok neovisno od obroka u okviru prehrane u odgojno-obrazovnim ustanovama, kontinuirano kroz cijelu školsku godinu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje:

1.  Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za sudjelovanje u Školskoj shemi 2023./2024.

Pozivom se sufinanciraju prihvatljivi troškovi za voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode isporučene odgojno-obrazovnim ustanovama, u ovom slučaju osnovnim i srednjim školama tijekom školske godine 2023./2024.

Pravo sudjelovanja imaju osnivači školskih ustanova:

 • Republika Hrvatska
 • Jedinice lokalne samouprave
 • Jedinice područne (regionalne) samouprave
 • Druge pravne ili fizičke osobe upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22)

Podnositelji zahtjeva dužni su ispuniti Obrazac Zahtjeva i Obrazac Popisa odgojno-obrazovnih ustanova koji su sastavni dio javnog poziva. Zahtjevi se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, osobnom predajom ili preporučenom poštom s povratnicom.

Javni poziv ostaje otvoren od dana objavljivanja na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 25.rujna 2023. godine.

2.  Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi 2023./2024.

Predmet Javnog poziva je iskaz interesa dobavljača za isporuku prihvatljivih proizvoda- voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda odgojno-obrazovnim ustanovama koje sudjeluju u Školskoj shemi 2023./2024.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne ili fizičke osobe koje distribuiraju i/ili isporučuju voće i povrće i/ili mlijeko i mliječne proizvode odgojno-obrazovnim ustanovama koje sudjeluju u provedbi Školske sheme.

Zainteresirani dobavljači dužni su prilikom iskaza interesa dostaviti ispunjeni Obrazac „Iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi- dobavljači“ koji je sastavni dio Javnog poziva. APPRRR će na temelju dostavljenih prijava do 25. rujna 2023. godine objaviti Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača, a objavljeni popis će se redovito ažurirati tijekom cijelog razdoblja provedbe Školske sheme, čime novi odobreni i vrednovani dobavljači stječu pravo na sudjelovanje u Školskoj shemi.

Zahtjevi se dostavljaju isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva, osobnom predajom ili preporučenom poštom s povratnicom.

Javni poziv ostaje otvoren rijekom cijele školske godine 2023./2024.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju https://www.apprrr.hr/skolska-shema-2023-2024/ .

Slične vijesti

Javni poziv FZOEU za izradu projektne dokumentacij…

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekta koji se pripremaju za financiranje iz Programa konkurentnosti i kohezija 2021. – 2027. specifični cilj 2.vii (JP EU-4/2023), Jačanja zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalima u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika […]

Vidi više

ESF+ Poziva za „Prakse društvenih inovacija za …

Program EU-a za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) objavio je Poziv za „Prakse društvenih inovacija za borbu protiv beskućništva (ESF-2023-HOMELESS)“  U skladu s ciljevima Godišnjeg radnog programa ESF+ EaSI za 2023. godinu, ovaj Poziv podržati će inovativne projekte i/ili mjere politika koje se bave beskućništvom i isključenjem s […]

Vidi više

Zaželi – prevencija institucionalizacije…

Status: otvoren od 21.8.2023. do 31.12.2024. Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 11.9.2023. (od 09:00 sati) do iscrpljenja. dostupne financijske omotnice ili do 31.12.2024. godine. Projektni prijedlozi podnose se isključivo poštom. Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Neprofitne organizacije koje imaju predviđeno djelovanje vezano uz obavljanje socijalne djelatnosti, Ustanove koje imaju registriranu djelatnost pružanja usluga […]

Vidi više

  Sjedište tvrtke
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Ured
  Mara d.o.o.
  Trogirska 8
  42000 Varaždin

  Mob. +385 91 6283 091
  Tel. +385 42 204 226
  info@mara.hr