Partnerstvo Povjerenje Kvaliteta
  • VIŠE OD
    Milijuna kuna dodijeljeno klijentima
  • Partnera
  • VIŠE OD
    Projekata

Objavljen nacrt ključnih elemenata za dost...

Na internet stranici eSavjetovanja objavljen je Nacrt elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na o...

Vidi više

Objavljen poziv za iskaz interesa za sufin...

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu ulaganja u zajednicu. Cilj Programa je podrška jačanja socijalne kohezije i održivog razvoja kroz ulaganja u obnovu, izgradn...

Vidi više

Povećanje konkurentnosti kroz redizajn i u...

Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti kroz redizajn i unaprjeđenje postojeće web stranice  MARA d.o.o. provela je projekt u okviru kojeg se redizajnirala i unaprijedila postojeća web stranica poduzeća (oznaka projekta KK.03.2.1.17.0181). Projekt je sufinanciran sredstvima i...

Vidi više

Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog ...

Otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ciljem je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj. Poziv se provodi kao otvor...

Vidi više

Potpora za Europske projekte suradnje R...

U okviru Programa Kreativna Europa raspisan je Poziv na dostavu prijedloga s omotnicom od 48.444.567 Eur.  Prihvatljivi su projekti koji su sukladni do najviše tri tematska prioriteta. Rok za prijavu je 27.11.2019. do 17.00 sati.

Vidi više

Regionalni razvoj i kohezija nakon 2020.

Nakon 2020. godine, sve zemlje članice EU ulagat će zajedničke napore usmjerene k pametnijoj Europi, zelenijoj Europi bez ugljika, povezaniju Europi, socijalniju Europu i Europu bližu građanima. Od 65 % do 85 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fo...

Vidi više

Natječaj u najavi – INTERGRATOR

U najavi je Poziv za sufinanciranje projekata malih i srednjih poduzetnika koji imaju u planu razvoj strateških partnerstva kako bi poboljšali svoje inovativne sposobnosti  te se pripremili za uspostavu dugoročnih dobavljačkih odnosa s drugim poduzećima. Poziv će se otvoriti (...

Vidi više

Sufinancirajte izlaganje na sajmovima kroz...

Ministastvo gospodarstva, poduzetništva i obrta otvorilo je prijave na natječaj “Internacionalizacija poslovanja MSP-ova, faza 2” kroz koji mikro i srednja poduzeća mogu ostvariti potpore za sudjelovanje na inozemnim sajmovima kako bi si olakšali predstavljanje svo...

Vidi više

EU projekti

Planiranjem i pisanjem EU projekata počeli smo se baviti od samih početaka pretpristupnih fondova Republici Hrvatskoj, stoga smo do današnjih dana stekli iznimno vrijedno iskustvo projektnog planiranja i procjene projektnih prijedloga. Našim klijentima nudimo ukupnu uslugu pisanja projekata u koju je uključeno oblik...

Vidi više

Studije i poslovni planovi

STUDIJE IZVODLJIVOSTI: sastavni su dio projekne dokumentacije potrebne za uspješno ocjenjivanje projekta za financiranje iz EU fondova. Uglavnom se potreba za izradom studije izvodljivosti ili studije predizvodljivosti odnosi na infrastrukturne projekte kako bi se opravdala potreba za ulaganjem. POSLOVNI PLAN: ...

Vidi više

Strateško planiranje

Našim klijentima nudimo uslugu izrade strateških dokumenata sa svrhom usmjerenog regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja te razvoja ustanove ili poduzeća: 1. strategije regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja 2. strategije razvoja obrazovnih ustanova 3. strategija razvoja poduzeća i ostalih organiza...

Vidi više

Dokumentacija za kreditiranje

Zaposlenici Međunarodne agencije za razvoj mogu vam pomoći u pripremi projektne i investicijske dokumentacije za kreditiranje za sve vrste projekata. Korisnici kredita mogu biti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obr...

Vidi više

Savjetovanje

Našim klijentima nudimo uslugu poslovnog savjetovanja sa svrhom učenja, razvoja poduzetništva, financiranja projekata ili jednostavno radi dobrog upravljanja, a prema razvojnim fazama uključujemo se u: 1. fazu strateškog planiranja 2. fazu pripreme poduzetničkog/razvojnog koncepta 3. fazu financiranja proje...

Vidi više

Uz pomoć MARA-e uspjeli smo pokrenuti, prijaviti i uspješno dovršiti projekte od iznimne važnosti za razvoj i širenje našeg poslovanja. Stručnjaci iz MARA-e uspješno su nas proveli kroz labirint projektne prijave, provedbe i izvještavanja.

Damir Okreša Alfacar d.o.o.

MARA je pouzdan partner Gradu Metkoviću čija je potpora bila važna u prijavi i provedbi više važnih razvojnih projekata. Njihov profesionalan, stručan pristupa u svakoj fazi preuzetog posla potpuno je opravdao, čak i nadmašio naša očekivanja.

Dalibor Milan gradonačelnik Grada Metkovića

Uz pomoć MARA-e uspjeli smo realizirati više projekata kojima smo poslovanje proširili i unaprijedili, a njihova profesionalnost, stručnost i brzina bili su nam presudni u pripremi i provedbi investicija.

Marijan Rauš MARLEX d.o.o.

MARA nam je pomogla u pripremi, pisanju i provedbi cijelog niza razvojnih projekata koji su podigli kvalitetu života u Općini te stvorili nove prilike za gospodarski i turistički razvoj.

Zoran Pelicarić načelnik Općine Sv. Filip i Jakov

Velike investicije u turizmu traže ozbiljni i stručni pristup u svim koracima svoje realizacije, a u tome smo imali veliku potporu u stručnjacima iz MARA-e. Pouzdanijeg partnera nismo mogli zamisliti.

Vedran Kežić Hoteli Njivice d.o.o.

Koristili smo se uslugama Međunarodne razvojne agencije MARA d.o.o. u pripremi i provedbi projekta adaptacije i opremanja turističkih kapaciteta našeg hotela. To važno ulaganje uspjeli smo, uz njihovu pomoć i savjete, provesti bez ikakvih kašnjenja ili komplikacija.

Miroslav Kovačević Intermod d.o.o.

MARA je bila od presudne pomoći u pripremi i prijavi projekta Posjetiteljskog centra, koji je bio od iznimne važnosti za ubrzani turistički razvoj Đurđevca. Kada bih trebao u tri riječi opisati Međunarodnu agenciju za razvoj, rekao bih –pouzdan, profesionalan, motiviran partner.

Željko Lacković Grad Đurđevac

Prvi koraci kod pokretanja investicijskog ciklusa u hotelski biznis iznimno su osjetljivi i važni, a podrška koju nam je pružila MARA bila je presudna u osmišljavanju i pripremi našeg projekta, a na kontinuiranu pomoć i podršku stručnjaka iz agencije računamo i u tijeku njegove realizacije.

Ivan Uremović Hotel Boreas

U svijetu vrhunskog turizma iznimno je važno imati stručne i pouzdane partnere poput MARA-e. Njihovi eksperti zaslužni su da su naši veliki turistički projekti realizirani bez zastoja i zapreka.

Miroslav Plišo MENEGHETTI d.o.o.
Jelena Kučan

Jelena Kučan

Jelena se planiranjem i pisanjem EU projekta bavi se od samih početaka pretpristupnih fondova u Republici Hrvatskoj.
Vrsna je stručnjakinja iz područja strateškog planiranja s više od 30 izrađenih razvojnih strategija i programa općina i gradova diljem Hrvatske. Posljednjih nekoliko godina usmjerila se i na pripremu i provedbu projekata iz Europskog socijalnog fonda (pripremila i provela 30-tak projekata) pri čemu je fokusirana je na rezultate, ekonomsku i društvenu održivost.
Mate Bjeliš

Mate Bjeliš

Mate je iskusni projektni menadžer i konzultant sa sedmogodišnjim stažom području pripreme i provedbe EU projekata.
Uspješno je izradio 200-tinjak projektnih prijava, investicijskih studija te studija izvodljivosti, proveo više od 30-ak velikih infrastrukturnih projekata, a uz to je i vrsni IT stručnjak.
Denis Franković

Denis Franković

Denis je stručnjak za provedbu projekata sufinanciranih od strane EU fondova i odličan je poznavatelj labirinta javne nabave.
Na njegovoj check listi je više od 100 uspješno odrađenih postupaka nabave.
Tina Mikac

Tina Mikac

Stručnjakinja za savjetovanje, pisanje i provedbu EU projekata s posebnim naglaskom na strukturne i investicijske projekte.
Tina je pripremila 100-tinjak EU projekata, samostalno vodila provedbu njih 20-tak, a osobito je uspješna u izradi financijskih analiza i studija izvodljivosti.
Mirjana Koledić

Mirjana Koledić

Mirjana je specijalizirana za izradu poslovnih planova, investicijskih studija i pripremu projekata iz područja turizma.
U pet godina, koliko je dio MARA tima, samostalno je izradila više od 100 poslovnih planova i investicijskih studija te 70-tak projektnih prijava s posebnim interesom na područje turizma u području turizma.

Sjedište tvrtke
Ivana Meštrovica 4
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trg bana Josipa Jelačića 4
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr