Partnerstvo Povjerenje Kvaliteta
  • VIŠE OD
    Milijuna kuna dodijeljeno klijentima
  • Partnera
  • VIŠE OD
    Projekata

Čestitka

Svim prijateljima i poslovnim partnerima želimo sretnu i uspješnu 2020. godinu!  Vaš MARA tim.

Vidi više

Objavljen Poziv na dostavu projektnih prij...

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, Referentna oznaka: KK.01.2.1.02, namijenjen poduzećima.  Ovim ć...

Vidi više

Javni poziv općinama indeksa razvijenosti ...

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Javni poziv općinama indeksa razvijenosti I.-IV. skupine i ostalima, sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja, za financijsku potporu iz Državnog proračuna za održavanje i razvoj pr...

Vidi više

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učink...

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama vrijedan 10 milijuna kuna. Sufinancirat će se rekonstrukcija postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više sustava koji koris...

Vidi više

Otvoren javni poziv na temu medijske pisme...

Vijeće za elektroničke medije donijelo je odluku o raspisivanju Javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja čija bi tema bila medi...

Vidi više

Obavijest prijaviteljima: II. izmjena pozi...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je obavijest prijaviteljima: II. izmjena poziva i nastavak zaprimanja projektnih prijedloga „Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“. Predmet poziva je potaknuti poboljšanje kvali...

Vidi više

Zagrebačka županija objavila je Javni pozi...

Zagrebačka županija objavila je Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu, za što je u proračunu predviđeno 3,3 milijuna kuna. Sredstva će se dodjeljivati za knjižničnu, izdavačku i muzejsko-galerijsku djelatnost, amaterizam u kulturi, zaštit...

Vidi više

DiscoverEU: 20 000 putnih propusnica za os...

I ti možeš otkriti sve čari Europe; i to besplatno. Komisija otvara novi krug prijava za putne propusnice u okviru inicijative DiscoverEU, koja sudionicima omogućuje da putujući Europom i otkrivajući njezinu kulturnu baštinu prošire svoje znanje i razviju vještine. Rok za prij...

Vidi više

Poziv za sufinanciranje organizacije velik...

Središnji državni ured za šport raspisao je Javni poziv za sufinanciranje organizacije velikih športskih manifestacija u 2020. godini. Cilj Javnog poziva je poticanje i potpora organizacije velikih športskih manifestacija koje se odvijaju na području Republike Hrvatske. Specif...

Vidi više

Objavljen nacrt ključnih elemenata za dost...

Na internet stranici eSavjetovanja objavljen je Nacrt elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga Uspostava reciklažnih dvorišta u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na o...

Vidi više

EU projekti

Planiranjem i pisanjem EU projekata počeli smo se baviti od samih početaka pretpristupnih fondova Republici Hrvatskoj, stoga smo do današnjih dana stekli iznimno vrijedno iskustvo projektnog planiranja i procjene projektnih prijedloga. Našim klijentima nudimo ukupnu uslugu pisanja projekata u koju je uključeno oblik...

Vidi više

Studije i poslovni planovi

STUDIJE IZVODLJIVOSTI: sastavni su dio projekne dokumentacije potrebne za uspješno ocjenjivanje projekta za financiranje iz EU fondova. Uglavnom se potreba za izradom studije izvodljivosti ili studije predizvodljivosti odnosi na infrastrukturne projekte kako bi se opravdala potreba za ulaganjem. POSLOVNI PLAN: ...

Vidi više

Strateško planiranje

Našim klijentima nudimo uslugu izrade strateških dokumenata sa svrhom usmjerenog regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja te razvoja ustanove ili poduzeća: 1. strategije regionalnog, lokalnog i sektorskog razvoja 2. strategije razvoja obrazovnih ustanova 3. strategija razvoja poduzeća i ostalih organiza...

Vidi više

Dokumentacija za kreditiranje

Zaposlenici Međunarodne agencije za razvoj mogu vam pomoći u pripremi projektne i investicijske dokumentacije za kreditiranje za sve vrste projekata. Korisnici kredita mogu biti: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (općine, gradovi te županije i Grad Zagreb), komunalna društva, trgovačka društva, obr...

Vidi više

Savjetovanje

Našim klijentima nudimo uslugu poslovnog savjetovanja sa svrhom učenja, razvoja poduzetništva, financiranja projekata ili jednostavno radi dobrog upravljanja, a prema razvojnim fazama uključujemo se u: 1. fazu strateškog planiranja 2. fazu pripreme poduzetničkog/razvojnog koncepta 3. fazu financiranja proje...

Vidi više

Uz pomoć MARA-e uspjeli smo pokrenuti, prijaviti i uspješno dovršiti projekte od iznimne važnosti za razvoj i širenje našeg poslovanja. Stručnjaci iz MARA-e uspješno su nas proveli kroz labirint projektne prijave, provedbe i izvještavanja.

Damir Okreša Alfacar d.o.o.

MARA je pouzdan partner Gradu Metkoviću čija je potpora bila važna u prijavi i provedbi više važnih razvojnih projekata. Njihov profesionalan, stručan pristupa u svakoj fazi preuzetog posla potpuno je opravdao, čak i nadmašio naša očekivanja.

Dalibor Milan gradonačelnik Grada Metkovića

Uz pomoć MARA-e uspjeli smo realizirati više projekata kojima smo poslovanje proširili i unaprijedili, a njihova profesionalnost, stručnost i brzina bili su nam presudni u pripremi i provedbi investicija.

Marijan Rauš MARLEX d.o.o.

MARA nam je pomogla u pripremi, pisanju i provedbi cijelog niza razvojnih projekata koji su podigli kvalitetu života u Općini te stvorili nove prilike za gospodarski i turistički razvoj.

Zoran Pelicarić načelnik Općine Sv. Filip i Jakov

Velike investicije u turizmu traže ozbiljni i stručni pristup u svim koracima svoje realizacije, a u tome smo imali veliku potporu u stručnjacima iz MARA-e. Pouzdanijeg partnera nismo mogli zamisliti.

Vedran Kežić Hoteli Njivice d.o.o.

Koristili smo se uslugama Međunarodne razvojne agencije MARA d.o.o. u pripremi i provedbi projekta adaptacije i opremanja turističkih kapaciteta našeg hotela. To važno ulaganje uspjeli smo, uz njihovu pomoć i savjete, provesti bez ikakvih kašnjenja ili komplikacija.

Miroslav Kovačević Intermod d.o.o.

MARA je bila od presudne pomoći u pripremi i prijavi projekta Posjetiteljskog centra, koji je bio od iznimne važnosti za ubrzani turistički razvoj Đurđevca. Kada bih trebao u tri riječi opisati Međunarodnu agenciju za razvoj, rekao bih –pouzdan, profesionalan, motiviran partner.

Željko Lacković Grad Đurđevac

Prvi koraci kod pokretanja investicijskog ciklusa u hotelski biznis iznimno su osjetljivi i važni, a podrška koju nam je pružila MARA bila je presudna u osmišljavanju i pripremi našeg projekta, a na kontinuiranu pomoć i podršku stručnjaka iz agencije računamo i u tijeku njegove realizacije.

Ivan Uremović Hotel Boreas

U svijetu vrhunskog turizma iznimno je važno imati stručne i pouzdane partnere poput MARA-e. Njihovi eksperti zaslužni su da su naši veliki turistički projekti realizirani bez zastoja i zapreka.

Miroslav Plišo MENEGHETTI d.o.o.
Karlo Kučan

Karlo Kučan

Karlo se turizmom bavi cijeli život, ponekad kao savjetnik, češće kao konzument. Njegove supermoći jesu: otkrivanje i procjena poduzetničkih potencijala, savjetovanje oko razvoja novih proizvoda te provedba edukacijskih programa.
Tanja Đurđek

Tanja Đurđek

Najmlađi član MARA tima. Ljubitelj je narodnih mudrosti, a njezina specijalnost su projekti iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.
Iva Bjeliš

Iva Bjeliš

Iva je pobornica vrele kave i hladnih financijskih analiza koje provodi bez greške.
Jelena Kučan

Jelena Kučan

Jelena se planiranjem i pisanjem EU projekta bavi se od samih početaka pretpristupnih fondova u Republici Hrvatskoj.
Vrsna je stručnjakinja iz područja strateškog planiranja s više od 30 izrađenih razvojnih strategija i programa općina i gradova diljem Hrvatske. Posljednjih nekoliko godina usmjerila se i na pripremu i provedbu projekata iz Europskog socijalnog fonda (pripremila i provela 30-tak projekata) pri čemu je fokusirana je na rezultate, ekonomsku i društvenu održivost.
Mate Bjeliš

Mate Bjeliš

Mate je iskusni projektni menadžer i konzultant sa sedmogodišnjim stažom području pripreme i provedbe EU projekata.
Uspješno je izradio 200-tinjak projektnih prijava, investicijskih studija te studija izvodljivosti, proveo više od 30-ak velikih infrastrukturnih projekata, a uz to je i vrsni IT stručnjak.
Denis Franković

Denis Franković

Denis je stručnjak za provedbu projekata sufinanciranih od strane EU fondova i odličan je poznavatelj labirinta javne nabave.
Na njegovoj check listi je više od sto uspješno odrađenih postupaka nabave.
Tina Mikac

Tina Mikac

Rock zvijezda MARA tima u pogledu provedbe EU projekata, izrade financijskih analiza i studija izvodljivosti.
Mirjana Koledić

Mirjana Koledić

Klasa: optimist. Poslovno i privatno. Veselja: izrada poslovnih planova, investicijskih studija, projektnih prijava u području turizma, ples i pjesma.

Sjedište tvrtke
Ivana Meštrovica 4
42000 Varaždin

Ured
Mara d.o.o.
Trg bana Josipa Jelačića 4
42000 Varaždin

Mob. +385 91 6283 091
Tel. +385 42 204 226
info@mara.hr