Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Energetska obnova Hotela Turist
Energetska obnova Hotela Turist - TURIST d.o.o.

Glavna aktivnost u projektu bila je energetska obnova pročelja katnih etaža i krova Hotela “Turist” u Varaždinu, ALEJA KRALJA ZVONIMIRA 1, k.č.br. 2630, k.o. Varaždin kao i obnova složene građevine. 
 
Navedene mjere energetske obnove izvršene su u svrhu ekonomiziranja troškova i racionalizirati uporabu potrošnje enrgije koji se predviđaju primijeniti u više vremenskih i sadržajnih faza, a sve u cilju postizanja energetskih obilježja za obnovljenu građevinu razreda minimalno B. 
 
Ovim projektom predložena su rješenja za I fazu energetske obnove šest etaža smještajnog dijela hotela i tri etaže “spojnog” višenamjenskog dijela postojeće građevine, na način - energetska obnova pročelja i ravnih krovova (fasada i stolarija), bez zahvata na postojećim sustavima instalacija i uređajima. 
 
Glavni cilj projekta: smanjenje troškova energije za 86,73%, odnosno iz razreda F u razred B (Smanjenje utroška energije za grijanje i hlađenje s ukupnih 1.232.538 kWh/a, na 163.542 kWh/a). Uz navedeno, smanjit će se značajno i emisija štetnih plinova (Co2) za 214,87 t, odnosno za 86%. 
 
Cilj ovog projekta: ostvariti takvu toplinsku zaštitu ovog dijela zgrade da transmisijski toplinski gubici postignu minimalno energetski razred B. Obzirom da je grijanje i hlađenje hotela predviđeno bez rekuperacije zraka iz klima uređaja obnovom grijanja i hlađenja objekta će se dodatno racionalizirati potrošnja energije te se može očekivati nakon toga još povoljniji energetski razred od sada postignutog.
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr