Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - MENTOR
MENTOR - Općina Donja Voća

Projekt MENTOR – HR.1.1.09-0009 je financiran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu IPA programa za Republiku Hrvatsku, komponenta IV. Razvoj ljudskih potencijala, grant shema «Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II»
 
Nositelj projekta: Općina Donja Voća.
Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
Naziv korisnika: Općina Donja Voća, Općina Vidovec, Općina Petrijanec
Ukupna vrijednost projekta: 67.138,21 EUR
EU sufinanciranje projekta: 59.638,87 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 8.1.2015. – 7.7.2016.
 
Opći cilj projekta je omogućiti edukaciju nezaposlenim osobama s područja Varaždinske županije, prvenstveno s područja općina Donja Voća, Vidovec i Petrijanec za stjecanje kompetencija za pronalaženje posla na tržištu rada, volontiranje te upoznavanje s mogućnostima za pokretanje vlastitog posla.

Specifični cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Varaždinskoj županiji, prvenstveno u općinama: Donja Voća, Vidovec i Petrijanec osnivanjem Udruge MENTOR za nezaposlene osobe koja samostalno djeluje kroz projektni tim i upravlja aktivnostima projekta na tri mjesta ( u Donjoj Voći, Vidovcu i Petrijancu).
 
Ciljna skupina projekta: nezaposlene osobe s područja Općine Donja Voća, Općine Vidovec i Općine Petrijanec. 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr