Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - MIJENJAMO SE! Modernizacija strukovnih kurikuluma sukladno promjenjivim potrebama tržišta rada
MIJENJAMO SE! Modernizacija strukovnih kurikuluma sukladno promjenjivim potrebama tržišta rada - SREDNJA ŠKOLA KRAPINA

Tematsko područje: Fondovi EU – Obrazovanje i cjeloživotno učenje
 
Ukupna vrijednost projekta: 1.786.896,00 kn
Iznos EU sufinanciranja u ukupnoj vrijednosti projekta:  1.786.896,00 kn
 
Opći cilj projekta:
Cilj dodjele bespovratnih sredstava je unapređenje kvalitete strukovnog obrazovanja radi pružanja suvremene i na učenike usmjerene nastave u skladu s promjenjivim potrebama gospodarstva.
 
Posebni ciljevi projekta:
  • Unaprijediti zapošljivost i nastavak školovanja učenika Srednje škole Krapina i Srednje škole Konjščina implementacijom HKO-a i usklađivanjem kompetencija učenika s potrebama tržišta rada.
  • Unaprijediti kvalitetu obrazovanja osuvremenjivanjem nastavnog sadržaja i načina njihove realizacije i poboljšati kapacitete Srednje škole Krapina i Srednje škole Konjščina kako bi se unaprijedile jezično-komunikacijske, digitalne, socijalne i tehnološke kompetencije učenika te povećala motivacija za aktivnije sudjelovanje u formalnim i neformalnim obrazovnim aktivnostima.
  • Osigurati sustav potpore učenicima planiranjem i provedbom dvaju novih potpornih mehanizama, s ciljem unapređenja kompetencija i pružanja dodatnih mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.
Kratak opis projektnih aktivnosti:
1. Formiranje Ureda za razvoj karijera
2. Utvrđivanje nedostataka postojećeg sadržaja i potreba tržišta rada
3. Unapređenje postojećih nastavnih sadržaja
4. Uvođenje novih metoda, modernizacija dodaktičkih sredstava i tehnologije
5. Poboljšanje kompetencija nastavnika dviju škola kako bi se postigli željeni rezultati u poučavanju
6. Povećanje socijalne inkluzije i rezultata obrazovanja osoba s posebnim potrebama i osoba u nepovoljnom položaju
7. Izrada dugoročnih planova razvoja škole
8. Promidžba i vidljivost
9. Upravljanje projektom i administracija
 
Glavne aktivnosti naše tvrtke u projektu: 
- savjetovanje
- oblikovanje projektne ideje
- istraživanje za potrebe pisanja projektnog prijedloga
- pisanje projektnog prijedloga
- koordinacija i pregovori s relevantnim dionicima
- provjera i isporuka projektnog prijedloga i popratne projektne dokumentacije
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr