Kontaktirajte nas
Kontakt
Mobilnost
Treba vam brzo i učinkovito usavršavanje? Programi mobilnosti omogućit će vam stjecanje potrebnih osobnih i stručnih znanja i vještina.
Mobilnost

POSREDNIČKA AGENCIJA

Međunarodna agencija za razvoj djeluje i kao posrednička agencija koja spaja kvalificirane stručnjake iz nacionalnih i multinacionalnih neprofitnih organizacija, tvrtki i institucija koje rade s europskim kulturnim i obrazovnim programima s mladima koji su u potrazi za daljnjim obrazovanjem ili poslom u Hrvatskoj. Surađujemo s velikim brojem domaćih i internacionalnih partnera iz svih sektora poslovanja - poduzetništvo, IKT, marketing, mediji, odvjetnička društva, znanstvene institucije, društvene institucije, kulturne institucije, neprofitne organizacije, turizam i drugi.

Cilj nam je doprinijeti ukupnoj dobrobiti našeg društva i ispunjavanje ciljeva EU: olakšavanjem mladim ljudima da započnu karijeru ili da nastave svoje školovanje, pružanjem edukacije i mentorstva, podržavanjem međunarodne suradnje, povećanjem privlačnosti stručnog obrazovanja, podupirenjem obrazovnih programa međunarodne suradnje kroz naše aktivnosti, podupiranjem povećanja kvalitete i inovacija u sustavima, institucijama i procesima stručnog obrazovanja i usavršavanja.
 
Naše obveze kao posredničke agencije su: ugovaranje radnog mjesta, dočekivanje sudionika, organizacija smještaja, tečaj jezika, izdavanje certifikata, komunikacija s tvrtkom i sudionikom (sudionicima), ostalo (podrška, završno izvješće, kulturne i društvene aktivnosti).
 


ERASMUS+

ERASMUS+ je novi europski program za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport koji predlaže Komisija, omogućiti će 5 milijuna osoba studij ili usavršavanje u inozemstvu. Među njima je gotovo 3 milijuna studenata u visokom školstvu te učenika i polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Programom će se podržavati inicijative strategije Europa 2020, a predstavljati će ključna ulaganja u ljude, te investicije u pojedince kojima će se osigurati napredak društva kao cjeline.
 
Proračun:
Ovaj sedmogodišnji program započeo je 2014. godine s planiranim proračunom od 14,7 milijardi eura. Od ukupnog financijskog iznosa kojim će program raspolagati, 77,5% dodijelit će se sektoru obrazovanja i osposobljavanja, a dodatnih 3,5% ići će kreditnim garancijama. Sektor mladih dobva 10%, a sportski sektor 1,8%.
 
Korisnici:
Program je otvoren za sve, privatna i javna tijela aktivna u područjima obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta. Podržavati će formalno i neformalno učenje i aktivnosti svih sektora. Prilikom provedbe programa, Europska komisija i države članice Europske unije će osigurati određene napore kako bi se omogućilo sudjelovanje osobama s poteškoćama u razvoju u aktivnostima programa.
 
Aktivnosti:
Mogućnost učenja za pojedince u EU i izvan EU što uključuje: studiranje i usavršavanje, pripravništva, poučavanje i profesionalni razvoj, neformalne aktivnosti mladih kao što je volontiranje;
Institucionalna suradnja između obrazovnih ustanova, organizacija mladih, poduzetnika, lokalnih i regionalnih vlasti i udruga kako bi se potaknuo razvoj i implementacija inovativnih praksi u obrazovanju, usavršavanju, neformalnim aktivnostima mladih te kako bi se promovirala zapošljivost, kreativnost i poduzetništvo;  
Podrška reformama u zemljama članicama i suradnja sa zemljama koje nisu članice s fokusom na jačanju razmjene dobrih praksi i konkretnih činjenica na temelju kojih se donesu politike. Podrška će uključivati implementaciju alata transparentnosti EU, studije i podršku specifičnim politikama poput Bolonjskog i Kopenhaškog procesa. 
 
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr