Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.
Konkurentnost turističkog gospodarstva 2018.
19.02.2018Objavljen je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva u 2018. godini.
 
PREDMET PROGRAMA
Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti turističkog gospodarstva.
 
CILJEVI PROGRAMA
 
Sukladni su sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine i pripadajućim akcijskim planovima i nacionalnim programima vezanim za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, održivi razvoj (zeleni turizam) i razvoj posebnih oblika turizma (zdravstvenog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog, kongresnog, ruralnog).
 
Uz glavni cilj – povećanje atraktivnosti i konkurentnosti hrvatskog turizma, Program treba doprinijeti ostvarenju i sljedećih strateških ciljeva turističkog razvoja:
 • poboljšanju strukture i kvalitete smještaja,
 • novom zapošljavanju,
 • realizaciji novih investicija,
 • povećanju turističke potrošnje,
 • razvoju turizma na turistički nerazvijenim područjima,
 • produljenju sezone do cjelogodišnjeg turizma.
 
KORISNICI
 • Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge.
MJERE PROGRAMA – NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 
1. MJERA A – POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
 • A1 – HOTELI: postojeći objekti koji imaju rješenje o vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta iz skupine HOTELI: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000 kuna.
 • A2 – KAMPOVI: Postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp ili Kamp odmorište
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000 kuna.
 • A3 – OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ: Hostel, Planinarski dom, Lovački dom, Soba, Apartman, Studio apartman, Kuća za odmor, Prenoćište, Objekt za robinzonski smještaj
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna.
 • A4 – OPG (Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje pruža ugostiteljske i/ili turističke usluge): postojeći ili novi , moguće vrste: Vinotočje/Kušaonica, Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuća za odmor, Kamp, Kamp odmorište ili Kamp odmorište – robizonski smještaj
  • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna.
  • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna.
2. MJERA B – RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu
 • Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna.
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000 kuna.
3. MJERA C – DOSTUPNOST I SIGURNOST: provođenje programa javno dostupne defibrilacije u ugostiteljskim objektima (aktivnost 1.), subvencija prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (aktivnost 2.), ulaganje u inovativne IT tehnologije (aktivnost 3.)
 • Za prvu aktivnost (defibrilatori) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna.
 • Za drugu i treću aktivnost (dostava vode i inovativne IT tehnologije) najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna.
4. MJERA D – PREPOZNATLJIVOST
 • Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 kuna.
INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60% ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100% prihvatljivih troškova.
 
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2017. i 2018. godine.
 
Javni poziv otvoren je do 20.03.2018. godine.
 
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji vaš MARA tim!
 
Izvor: Ministarstvo turizma

© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr