Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“
Javni poziv za podnošenje projektnih prijedloga „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“
02.03.2017


Sažetak:
U okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga izravno će se odgovoriti na društvene potrebe ranjivih skupina razvoj posebno prilagođenih programa osposobljavanja i/ili usavršavanja ranjivih  skupina za veću zapošljivost u sektoru turizma i ugostiteljstva. Poziv na dostavu projektnih prijedloga potiče suradnju obrazovnih ustanova, kao subjekata čija je primarna uloga razvijanje i provedba programa, udruga kao subjekata koji će dati smjernice razvijanja programa, osobito vezano uz specifičnosti ciljnih skupina, te poslodavca kao subjekata koji će omogućiti učenje na radnom mjestu s ciljem najbržeg i najkvalitetnijeg stjecanja potrebnih vještina za rad u turizmu i ugostiteljstvu. Osim nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama obuhvaćenim Pozivom, već postojeći stručnjaci u turizmu i ugostiteljstvu, a koji djeluju kao predavači u obrazovnim ustanovama ili mentori praktične nastave, dobit će mogućnost unaprjeđenja svojih stručnih i pedagoških znanja i vještina.

Opći cilj:
Povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, odnosno predavača i mentora

 2. Stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca;

 3. Stjecanje općih kompetencija i mekih vještina (poput vještina komunikacije, elementarne pismenosti, proaktivnog stava i profesionalnog ponašanja, poduzetništva, gostoljubivosti i multikulturalnosti) ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja te organiziranu praktičnu nastavu na radnom mjestu kod poslodavaca.

Projekt mora zadovoljiti sve specifične ciljeve kako bi bio prihvatljiv za financiranje.

Prihvatljive aktivnosti

 • Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja

 • Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama

 • Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama

 • Upravljanje projektom i administracija

 • Promidžba i vidljivost


Neprihvatljive aktivnosti

 • aktivnosti koje su u potpunosti ili uglavnom usmjerene na individualna sponzorstva za sudjelovanje na radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima;

 • aktivnosti koje su u potpunosti ili uglavnom usmjerene na individualne školarine za studij ili  tečajeve;

 • aktivnosti koje su u potpunosti ili uglavnom usmjerene na organizaciju konferencija ili kongresa;

 • aktivnosti koje stvaraju prihode;

 • aktivnosti koje ne doprinose ciljevima ovog poziva;

 • aktivnosti koje su započele prije datuma potpisa ugovora o bespovratnim sredstvima;

 • izrada studijskih programa;

 • radionice, seminari, konferencije, kongresi i drugi oblici usavršavanja povezanih s upravljanjem projektom i administracijom.


Iznos i stopa sufinanciranja
Ukupna financijska alokacija  u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga  iznosi  31.500.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni  udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi  500.000,00 kn.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu  iznosi 2.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom projektu može iznositi do 100% prihvatljivih  troškova.
U ovom pozivu na dostavu projektnih prijedloga PT1 osigurava Korisnicima isplatu predujma u iznosu do max. 40% bespovratnih sredstava.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 3. svibnja 2017.

Izvor: Ministarstvo turizma

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr