Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
Tip operacije 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
27.02.2017Natječaj za provedbu tipa operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” u okviru mjere 7 Programa ruralnog razvoja ima za cilj poboljšanje uvjeta života stanovništva u ruralnim krajevima ulaganjem u temeljne usluge i sadržaje. 
 
Prihvatljivi korisnici: 
 • Jedinice lokalne samouprave;
 • Trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave;
 • Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači jedinice lokalne samouprave osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola;
 • Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti sukladno ciljnim skupinama i klasifikaciji djelatnosti udruga, povezane s prihvatljivim ulaganjem, (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije);
 • Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i
 • Lokalne akcijske grupe koje su odabrane unutar Programa.
Prihvatljive aktivnosti - građenje i/ili opremanje:
 • Vatrogasnog doma;
 • Društvenog doma/ kulturnog centra;
 • Planinarskog doma i skloništa;
 • Turističkog informativnog centra;
 • Dječjeg igrališta;
 • Sportske građevine;
 • Objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i drugo.);
 • Rekreacijske zone na rijekama i jezerima;
 • Biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste);
 • Tematskog puta i parka;
 • Građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, rekonstrukcija i opremanje prostora za izvođenje programa predškole u osnovnoj školi te rekonstrukcija i opremanje prostora za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi);
 • Javne zelene površine (park i slično);
 • Pješačke staze i pješačke zone;
 • Otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste);
 • Groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine);
 • Tržnice i javne prometne površine. 
Stopa sufinanciranja - Temelji se na indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne samouprave
 • Za IV. i V. skupinu – do 80% prihvatljivih troškova;
 • Za III. skupinu – do 90% prihvatljivih troškova;
 • Za I. i II. – do 100% prihvatljivih troškova. 
Najviši i najniži iznos potpore: 
 • Najniži iznos potpore – 15.000,00 eura;
 • Najviši iznos potpore – 1.250.000,00 eura.
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 18. travnja 2017. do 18. svibnja 2017.

Izvor: Program ruralnog razvoja

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr