Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Program održivog razvoja lokalne zajednice
Program održivog razvoja lokalne zajednice
30.01.2017Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Prijavitelji u okviru dotičnog poziva su jedinice lokalne razvrstane u I. i II. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prijavitelji mogu prijaviti projekte rekonstrukcije, adaptacije, obnove, izgradnje i nadogradnje u okviru:
  • socijalne infrastrukture – obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, usluge zajednice; 
  • komunalne infrastrukture – vodovod, prometnice i nogostupi, odvodnja, okolišna infrastruktura; 
  • gospodarske infrastrukture – obnova i prenamjena objekata, dovođenje komunalne infrastrukture do poslovnih zona.  
Iznos sufinanciranja Ministarstva
  • Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om;
  • Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.
Omjer sufinanciranja
Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti i iznosi:
  • za jedinica lokalne samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinica lokalne samouprave iz II. skupine 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
  • za jedinica područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
- Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje.
Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2017. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2018., uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2017. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
 
 
 
 
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr