Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja
30.12.2016Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja (TIMSS 2015., PISA 2012, PIRLS, ESLC 2011 i  ICILS 2013. ), hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. Također, provedena ispitivanja  pokazuju i da djeca slabije obrazovanih roditelja imaju niža obrazovna postignuća, bez obzira na njihove stvarne sposobnosti.
 
Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Cilj: 
 
Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 • osnovne i srednjoškolske ustanove.
Partnerstvo na projektu je obavezno.
 
Prihvatljivi partneri:
 • sve pravne osobe navedene kao prihvatljivi Prijavitelji;
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • učenički domovi upisani u popis učeničkih domova u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
 • regionalne i lokalne razvojne agencije;
 • visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
 • znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske;
 • udruge upisane u Registar udruga u Republici Hrvatskoj Ministarstva uprave;
 • trgovačka društva sukladno čl. 2 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15);
 • dječji vrtići;
 • javne ustanove za kulturne djelatnosti (knjižnična, arhivska i muzejsko-galerijska djelatnost);
 • ustanove za obrazovanje odraslih sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (Narodne novine, 17/07).
Prihvatljive aktivnosti:
 • upravljanje projektom i administracija;
 • stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika;
 • razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti;
 • promidžba i vidljivost.
Najniži i najviši iznos sufinanciranja:
 
najniži iznos po projektu – 500.000,00 kuna; 
najviši iznos po projektu – 1.500.000,00 kuna.

Rok za prijavu je 27.03.2017.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1277
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr