Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Umjetnost i kultura za mlade
Umjetnost i kultura za mlade
14.12.2016Sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima važan je aspekt uključenosti u društvo, a ograničeni pristup toj vrsti aktivnosti može rezultirati smanjenim mogućnostima za mlade da razviju društvene veze te vještine i znanja koja doprinose njihovom osobnom razvoju. Stoga je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Umjetnost i kultura za mlade“ usmjeren na prevladavanje ograničenja pristupa mladih osoba kulturnim i umjetničkim sadržajima i aktivnostima (geografska izoliranost, nepovoljne financijske prilike, invaliditet i dr.) te poticanje mladih da aktivno sudjeluju u kulturnom životu zajednice.

Prihvatljivi prijavitelji: 
 
Prijavitelj mora biti pravna osoba javnog ili privatnog prava:
 • Skupina A - umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 
 • Skupina B - umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, udruga u području socijalne djelatnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; 
 • Skupina C - umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti, zaklada, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljive aktivnosti: 
 • Skupina A - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama; 
 • Skupina B - Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju; 
 • Skupina C - Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa. 
Stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
1. Najniži iznos potpore: 
 • Skupina A - 100.000,00 kuna; 
 • Skupina B - 100.000,00 kuna;
 • Skupina C - 400.000,00 kuna.
2. Najviši iznos potpore: 
 • Skupina A - 700.000,00 kuna;
 • Skupina B – 1.000.000,00 kuna;
 • Skupina C - 1.000.000,00 kuna.
Natječaj je otvoren do 28.02.2017.

Za više informacija na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
 

© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr