Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu
14.12.2016Cilj poziva: 
Podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
Mikro, mala ili srednja poduzeća sukladno definiciji utvrđenoj u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 
1) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. GBER);
  • prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta;
  • primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoja;
2) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 GBER);
  • prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta;
  • primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja;
3) Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti - de minimis);
  • revizija projekta;
  • informiranje i vidljivost;
  • priprema natječajne dokumentacije;
  • usluge upravljanja projektom.
Najviši i najniži iznos potpore:
  • najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 760.000,00 kuna
  • najviši iznos bespovratnih sredstava iznosi 7.600.000,00 kuna 
Za više informacija na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1318

 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr