Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Podrška razvoju Centara kompetencija
Podrška razvoju Centara kompetencija
01.09.2016Poziv je otvoren s ciljem iskaza interesa za ispunjavanje kriterija za prijavu na ograničeni Poziv i formiranja liste unaprijed odabranih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na ograničeni Poziv. 
 
Predmet:

Na temelju ovog Poziva dodjeljivat će se državne potpore za razvoj Centara kompetencije i povezanih projekata istraživanja, razvoja i inovacija.
 
Svrha (Cilj):

Poboljšanje inovacijskog okruženja i povećanje aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u poslovnom sektoru kroz razvoj Centara kompetencija i provedbu istraživačko razvojnih projekata poslovnog sektora (osobito onih usmjerenih na razvoj i primijenjena istraživanja i komercijalizaciju rezultata) unutar jednog ili više identificiranih prioritetnih tematskih i pod-tematskih područja S3, a koji uključuju učinkovitu suradnju.
 
Prihvatljivi prijavitelji su sukladno predviđenim modelima CEKOM-a sljedeći: 
  • Model 1. A) Prihvatljiv prijavitelj je organizacija za istraživanje i širenje znanja (izuzev javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija) koja je registrirana u RH. 
  • Model 1. B) Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji je ovlašteni punomoćnik zajednice prijavitelja koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj. 
  • Model 2. Prihvatljiv prijavitelj je poduzetnik koji vodi Inovacijski klaster (organizacija klastera) koji ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH. 
  • Model 3. Prihvatljiv prijavitelj je pravni subjekt (jedinice lokalne/regionalne samouprave, gospodarska udruženja (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska udruga poslodavaca), i poduzetničke potporne institucije sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14)), isključujući poduzetnike, koji ulaže u istraživačku infrastrukturu i ima sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u Republici Hrvatskoj. 
Ukupna raspoloživa sredstva

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Poziva, a osiguran je temeljem OPKK, iznosi 785.977.500,00 HRK.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

Najviši i najniži iznos bespovratnih sredstava (potpora) iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdata

Najniža vrijednost potpore koji se može dodijeliti projektu u okviru svih modela CEKOM-a je 7.485.500,00 HRK.

Najviša vrijednost potpore koji se može dodijeliti u okviru svih modela CEKOM-a po projektu je 112.282.500,00 HRK.

Maksimalna vrijednost potpore u okviru Modela 2. CEKOM-a ukoliko se odnose na potpore za ulaganja za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera i rad inovacijskih klastera je 56.141.250,00 HRK.

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao trajni ograničeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 18. listopada 2016. godine.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji Vaš MARA tim!
 
Izvor: Ministarstvo gospodarstva
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr