Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1
26.07.2016U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.3. Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika.

Svrha ovog Poziva:
Podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.
 
Predmet ovog Poziva:
Stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.
 
Prihvatljivi prijavitelji:
U okviru ovog Poziva, su centri za socijalnu skrb osnovani temeljem Zakona o socijalnoj skrbi, čl. 126 ( NN 157/13,152/14,99/15, 52/16 ) i članka 54 Zakona o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08) i to u sljedećim županijama:
 • Primorsko - goranska županija;
 • Bjelovarsko - bilogorska županija;
 • Osječko - baranjska županija;
 • Vukovarsko - srijemska županija;
 • Dubrovačko - neretvanska županija;   
 • Karlovačka županija;
 • Istarska županija;
 • Splitsko - dalmatinska županija;
 • Krapinsko - zagorska županija;
 • Brodsko - posavska županija;  
 • Požeško - slavonska županija;
 • Grad Zagreb;
 • Zagrebačka županija.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK
 
Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.
 
Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji Vaš MARA tim!

Izvori: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Detaljnije o Pozivu možete pročitati ovdje.
           
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr