Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa
Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa
19.07.2016Ovaj Poziv provodi se u okviru Europskog socijalnog fonda, odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 4., Specifičnog cilja 11.ii.1. Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj Poziva je osnažiti doprinos volonterstva u provođenju reformi za društveni i gospodarski rast i demokratski razvoj. 

Specifični ciljevi Poziva su: 1. Unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja za učinkovit menadžment volontera u svrhu poboljšanja kvalitete usluga od općeg interesa te
2. Povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.

Prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije.

Prihvatljivi partneri organizacije civilnoga društva: udruge, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica registrirane kao neprofitne organizacije te odgojno-obrazovne ustanove (osnovne i srednje škole, učenički domovi); javne ustanove u socijalnoj skrbi i zdravstvu; javne ustanove iz područja zaštite okoliša i prirode; socijalne zadruge registrirane kao neprofitne organizacije; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi  27.000.000,00 kn, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.
Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni udio nacionalnog sufinanciranja od 15% osigurati iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
 
Ukupna alokacija poziva za bespovratna sredstva 27.000.000,00 kn Grupa 1. 7.000.000,00 kn
Grupa 2. 20.000.000,00 kn
POTPORE IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA
Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore
Grupa 1. 400.000,00 kn 700.000,00 kn
Grupa 2. 400.000,00 kn 1.200.000,00 kn
 
Rok za prijavu na Poziv je 19. rujna 2016. godine.

Pitanja mogu biti poslana elektroničkom poštom najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga na adresu esf@udruge.vlada.hr.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju Vam stoji Vaš MARA tim!

Izvor: Ured za udruge
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr