Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Kompetentnost i razvoj MSP
Kompetentnost i razvoj MSP
06.06.2016Cilj natječaja je jačanje regionalne konkurentnosti temeljem razvoja malog i srednjeg poduzetništva odnosno razvoj novih kompetencija i otvaranje novih radnih mjesta. Sredstvima natječaja potiču se investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. 
 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 
Na natječaju mogu sudjelovati pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. 
 
Partneri i prihvatljivost partnera:

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
 
Prihvatljive aktivnosti:
 
Regionalne potpore (ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu) 
 • priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele,
 • trošak održavanja i /ili preuređenja, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, 
 • trošak uporabne dozvole; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač,
 • troškovi montaže opreme i strojeva ukoliko su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme,
 • ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta,
 • nabava mjernih uređaja povezanih s projektom; troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta, 
 • nabava materijalne imovine putem zakupa ako zakup materijalne imovine ima oblik financijskog leasinga i sadržava obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu, 
 • nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) ako udovoljavaju čl. 7. Programa državnih potpora. 
Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP  
 • usluge upravljanja projektom,
 • usluge stručnog nadzora građenja,
 • usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta,
 • usluge izrade dokumentacije za nabavu (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt),
 • usluge revizije za verifikaciju troškova projekta. 
Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima
 • najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je nastao kao rezultat investicije za koju je odobrena potpora. 
Potpore za usavršavanje
 • troškovi predavača, za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci,
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za projekt usavršavanja,
 • najniži nužni troškovi smještaja za polaznike usavršavanja koji su radnici s invaliditetom; troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja, 
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režije) za sate koje polaznici usavršavanja provedu u usavršavanju. 
Potpore male vrijednosti (de minimis) 
 • troškovi pripreme natječajne dokumentacije koja se podnosi prilikom prijave projekta ulaganja (prihvatljivi od dana objave Poziva), 
 • troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja (postrojenja, uređaji zajedno sa dodatnim dijelovima potrebnim za implementaciju sustava za proizvodnju energije za grijanje i hlađenje objekta), 
 • troškovi promidžbe i vidljivosti. 
Iznos sufinanciranja: 
 
Minimalan iznos sufinanciranja iznosi 300.000 HRK, dok je maksimalan iznos sufinanciranja 30.000.000 HRK.
 
Izvor: Europski strukturni i investicijski fondovi
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr