Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020.
Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020.
06.06.2016Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga iz javnog sektora kako bi se pripremila indikativna lista projekata (zaliha projekata) čija bi se provedba mogla financirati iz EFRR-a.
 
Za razliku od prethodnog Javnog poziva, ovaj Javni poziv omogućuje prijavu znanstvenih projekata javnih ustanova koje ne moraju biti upisane u Upisnik znanstvenih organizacija pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta.
 
Cilj poziva je prikupljanje projekata koji su u skladu sa Strategijom Europa 2020. koju je donijela Europska komisija za pametan, održiv i uključujući rast u sklopu triju prioriteta:
 1. pametan rast - povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj na 3% BDP-a;
 2. održiv rast - promoviranje energetski učinkovitijeg, „zelenijeg“ i konkurentnijega gospodarstva;
 3. uključiv rast - povećanje razine zaposlenosti i smanjenje siromaštva.
 
U razdoblju 2014. – 2020., u novoj financijskoj perspektivi, sukladno Partnerskome sporazumu i Operativnome programu ciljevi u području istraživanja i razvoja pokušat će se postići ulaganjem u razvoj znanstvene izvrsnosti i inovacija:
 • Restrukturiranje IR sektora organizacijskom reformom znanstvenih organizacija i investiranje u modernizaciju IR infrastrukture;
 • Potpora projektima nacionalnih znanstvenih centara izvrsnosti kao način jačanja znanstvene izvrsnosti;
 • Kreiranje uvjeta za investicije poslovnoga sektora u istraživanje, razvoj i inovacije, usmjeravajući fokus znanstvenih organizacija na primijenjena istraživanja koja odgovaraju potrebama gospodarstva;
 • Stvaranje zajedničkog interesa u provedbi projekata razvoja, istraživanja i inovacija između institucija za istraživanje i razvoj, uključujući akademski sektor, tijela javne vlasti i poduzeća.
 
VRSTE PROJEKATA:
Znanstvena infrastruktura – projekti koji povezuju organizacijsku reformu i infrastrukturna ulaganja.
 
Prihvatljive aktivnosti su iz područja znanstvene infrastrukture:
 • Izvođenje radova i nadzor radova - Izgradnja nove istraživačke infrastrukture (npr. novi istraživački centri, laboratoriji u sklopu postojećih istraživačkih organizacija koje povećavaju njihova područja djelovanja ili otvaraju nove smjerove istraživanja);
 • Rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture (modernizacija);
 • Nabava opreme i instrumenata za istraživanje i razvoj (uključujući namještaj i IT opremu + adaptacija prostora i nadzor radova ako je potrebno za postavljanje sofisticirane opreme);
 • Troškovi povezani s provedbom aktivnosti organizacijske reforme (npr. angažiranje stručnjaka pri izradi plana istraživanja, izrade misije ustanove i upravljanja i sl.);
 • Organizacija i provedba natječaja;
 • Potrebni doprinosi (npr. vodni doprinosi, komunalni doprinosi);
 • Upravljanje projektom;
 • Vanjske stručne usluge ako su povezane s provedbom projekta;
 • Promidžba i vidljivosti projekta;
 • Usluga revizije projekta koju nabavlja korisnik;
 • Porez na dodanu vrijednost za koju korisnik nema pravo ostvariti odbitak, a koji je povezan s projektom i nastao u sklopu projekta.
Prihvatljivi prijavitelji su:
 
 1. Javna Visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta (fakulteti/odjeli trebaju dostaviti svoje prijave preko nadležnih sveučilišta ili se mogu samostalno prijaviti uz priloženu suglasnost rektora za projektni prijedlog koji prijavljuju);
 2. Znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija (javne istraživačke organizacije, javne ustanove, bolnice i sl.);
 3. Jedinice lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj;
 4. Poduzeća u vlasništvu jedinica lokalne/regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj.
 
(Podnositelj zahtjeva može imati više prijava!)
 
Projekti koji se nalaze na indikativnoj listi nisu odabrani za financiranje iz EFRR-a, već imaju mogućnost javiti se na pozive koje će objaviti MZOS te će nakon provedenoga postupka vrednovanja biti odlučeno koji su projekti prihvatljivi za financiranje iz EFRR-a.
Indikativna lista projekata nije konačna te je moguće, ovisno o strateškom opravdanju, usklađenosti s utvrđenim prioritetima i stupnju spremnosti, uključiti na listu dodatne projekte, ali i postupkom reevaluacije ukloniti projekte s indikativne liste.
 
Prijedloge projekata potrebno je dostaviti do 30. lipnja 2016. godine
 
Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
 
Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr