Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Konkurentnost turističkog gospodarstva 2016.
Konkurentnost turističkog gospodarstva 2016.
27.04.2016Objavljen je Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.
 
PREDMET PROGRAMA
 
Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda u destinaciji, internacionalizaciju poslovanja, održivi razvoj, diversifikaciju ponude, korištenje novih tehnologija i druge aktivnosti u cilju produljenja sezone, očuvanja radnih mjesta, novog zapošljavanja, rasta i razvoja turističkog gospodarstva.
 
CILJEVI PROGRAMA

Usklađeni su s akcijskim planovima Strategije razvoja turizma RH do 2020. godine vezanih za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma, kroz:
 • razvoj ponude složenih/inovativnih/kreativnih turističkih proizvoda,
 • povećanje razine zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljenje sezone u destinacijama,
 • povećanje prosječne potrošnje po danu boravka,
 • povećanje razine zaposlenosti i samozapošljavanja,
 • umrežavanje s drugim pružateljima turističkih usluga na destinacijskoj razini,
 • unapređenje međunarodne prepoznatljivosti.
IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA
 
Za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Programa planirana su sredstva u proračunu Ministarstva turizma na proračunskoj aktivnosti A587055 u ukupnom iznosu od 23.700.000 kuna.
 
KORISNICI
 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge),
 • OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ugostiteljske i/ili turističkeusluge,
 • fizičke osobe – privatni iznajmljivači.
MJERE PROGRAMA - NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
 • MJERA A - POVEĆANJE STANDARDA, KVALITETE I DODATNE PONUDE, DIVERSIFIKACIJA POSLOVANJA I ODRŽIVI RAZVOJ, KORIŠTENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUČENOSTI, SLJEDEĆIH VRSTA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA:
A1 – sve vrste objekata iz skupine „HOTELI“: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština (heritage), pansion, turistički apartmani, difuzni hotel, integralni hotel
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 70.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 350.000 kuna.
 
A2 - „KAMPOVI I DRUGE VRSTE UGOSTITELJSKIH OBJEKATA ZA SMJEŠTAJ“ (kamp, kamp odmorište, hostel i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj)
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna.
 
A3 - SELJAČKO DOMAĆINSTVO – (OPG koje pruža ugostiteljske i /ili turističke usluge)
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000 kuna.
 
A4 - OBJEKTI U DOMAĆINSTVU (soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor, kamp u domaćinstvu)
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 40.000 kuna.
 • MJERA B - RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA (Subjekti registrirani za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu)
Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 250.000 kuna.
 • MJERA C – SIGURNOST
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 25.000 kuna.
 • MJERA D – PREPOZNATLJIVOST
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 kuna.
 
INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE
 
Intenzitet potpore je udio sredstava s kojima Ministarstvo sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do najviše 60 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova Projekta, s izuzetkom potpore za Mjeru C, kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.
 
Za pravdanje cjelokupne investicije priznaju se računi i bankovne transakcije opravdanih/prihvatljivih troškova iz predloženog troškovnika koji su nastali tijekom 2015. i 2016. godine.
 
Neprihvatljivi su troškovi: PDV za koji se ima pravo ostvariti odbitak (povrat PDV), porez na dohodak, prirez, troškovi zaposlenika (plaće), kamate i ostali financijski troškovi (garancije i sl.), kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora, kamate na dug, operativni troškovi
održavanja objekata, izdaci povezani s kategorizacijom ili rekategorizacijom ugostiteljskih objekata i ostali neprihvatljivi troškovi koji nisu iskazani u tablici Obrasca proračuna projekta koji je sastavni dio Ugovora. 
 
Javni poziv otvoren je do 31.05.2016. godine.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!

Izvor: Ministarstvo turizma

© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr