Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Objavljeni natječaji za mjere iz „Vinske omotnice“
Objavljeni natječaji za mjere iz „Vinske omotnice“
05.04.2016Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaje za mjere iz „Vinske omotnice“. Cilj je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o određenoj mjeri.
 
U pitanju su sljedeći natječaji:1. MJERA RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA

Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Prihvatljive aktivnosti  su:
 
1. Ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:
 • aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka;
 • aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba;
 • aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja cijepova/sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog) vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.).
2. Ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):
 • aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.;
 • aktivnosti promjene potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice;
 • aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom;
 • aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi;
 • aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje;
 • aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu;
 • aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.
Ukupno prihvatljivi troškovi su 1.500.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a maksimalni 750.000,00 EUR. Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava je do 16. svibnja 2016. godine.


2. MJERA INVESTICIJA U VINARIJE I MARKETING VINA
 
Prihvatljivi prijavitelji su proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar.

Prihvatljive aktivnosti  su:
 
1. Izgradnja/rekonstrukcija nepokretne imovine u svrhu:
 • proizvodnje vina, skladištenja, prerade, čuvanja i prodaje/marketinga vina od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina;
 • kontrole kvalitete vina;
 • marketinga vina i proizvoda od grožđa i vina;
 • ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini.
2. Kupnja novih strojeva i opreme, uključujući i računalne programe u:
 • proizvodnji vina (od prijema grožđa do punjenja vina u boce i etiketiranja vina);
 • kontroli kvalitete vina;
 • marketingu vina i proizvoda od grožđa i vina;
 • ulaganja povezana s gospodarstvom u cjelini.
3. Opći troškovi vezani uz izdatke iz točaka A) i B) kao što su:
 • naknade za arhitekte i inženjere;
 • konzultantske naknade;
 • studije izvedivosti;
 • stjecanje prava na patente i licence.
Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Investicije su 3.000.000,00 EUR. Minimalni iznos potpore po projektu je 5.000,00 EUR, a maksimalni je:
– 1.500.000,00 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe);
– 750.000,00 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200.000.000,00 EUR;
– 550.000,00 EUR za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200.000.000,00 EUR.
 
Razina potpore:
– za mikro, mala i srednja poduzeća maksimalna potpora iznosi 50% prihvatljivih troškova;
– za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200.000.000,00 EUR potpora iznosi 25% prihvatljivih troškova;
– za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200.000.000,00 EUR i više potpora iznosi 24% prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje prijava  je do 16. svibnja 2016. godine.


Za sve dodatne informacije na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!


© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr