Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Mogućnosti ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda
Mogućnosti ulaganja u okviru Europskog socijalnog fonda
24.03.2016


Iako Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2016. godinu u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. još nije službeno objavljen, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u sklopu „Tjedna EU fondova“ organiziralo je predstavljanje poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda.

Unutar tematske cjeline “Zapošljavanje” predstavljana je operacija pod nazivom „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“. Nadležno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava najavilo je objavljivanje otvorenih poziva u 2. kvartalu ove godine za IP 8.vii. – Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika i za SC 8.vii.1 – Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećanje zaposlenosti najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.
 
Druga tematska cjelina, “Socijalna uključenost”, donosi nekoliko operacija. Također za drugi kvartal 2016. godine, najavljena je objava natječaja „Uključivanje marginaliziranih skupina na tržište rada“. Ministarstvo socijalne politike i mladih otkrilo je minimalni i maksimalni iznos po projektu (500.000,00 -1.500.00,00 kuna) koji će imati za cilj povećati opće mogućnosti za zapošljavanje te umanjiti opasnost od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina.
 
Ministarstvo kulture pak planira provedbu poziva za dva programa: „Umjetnost i kultura za mlade“ i „Umjetnost i kultura 54+“ – prvi s ciljem bolje socijalne uključenosti mladih (15-25 godina), posebno mladih u nepovoljnom položaju, kroz veće sudjelovanje u umjetničkim i kulturnim aktivnostima i sadržajima; i drugi  s ciljem socijalnog uključivanja i unaprjeđenja kvalitete života umirovljenih osoba, starijih osoba te nezaposlenih preko 54 godine starosti kroz sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima.
 
Operacija „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I“ je predstavljena kao prva operacija iz sektora zdravstva u okviru Europskog socijalnog fonda. Ministarstvo zdravlja navodi kraj 2. kvartala 2016. kao indikativni datum objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sa stopostotnom stopom financiranja i najmanjim iznosom bespovratnih sredstava od 459.000,00 kuna, do najvećeg od 1.530.000,00 kuna. Opći cilj operacije odnosi se na ojačan pristup uslugama zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske s naglaskom na nerazvijena i deprivirana područja i ranjive skupine, a potencijalni prijavitelji su organizacije civilnog društva, javne ustanove i institucije u zdravstvenom sektoru, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove na polju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.
 
Ministarstvo turizma najavljuje objavu tri poziva na dostavu projektnih prijedloga u ukupnom iznosu od 90.000.000,00 HRK u lipnju 2016. godine, u okviru operacije „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Minimalni iznos po projektu je 500.000, dok je maksimalni 2.000.000 kuna. Projekti koji će se provoditi kroz ove pozive pridonijet će socijalnoj uključenosti i integraciji ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva koristeći načela inovativnog pristupa pri rješavanju njihovih društvenih potreba. Društvene inovacije mogu uključivati osmišljavanje i pružanje novih usluga, prilagođene metode ili pristup ranjivoj skupini (usluge, metode i pristup rađenih po mjeri i prilagođenih lokalnim prilikama), sudjelovanje različitih dionika kao i stvaranje novih rješenja zajedno s korisnicima, a ne za njih.
 
Unutar tematske cjeline „Socijalna uključenost“ još je i predstavljena operacija „Socijalno poduzetništvo – faza 1“.  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava time je najavilo otvoreni poziv ukupne vrijednosti 26.010.000 kuna kojim će se unaprijediti znanja i vještina zaposlenika društvenih poduzeća, uključiti nezaposlene, dugotrajno nezaposlene i ostale ranjive skupine na tržište rada kroz društveno poduzetništvo, potaknuti razvoj novih poslovnih ideja, proizvoda ili usluga društvenih poduzeća i informirati javnost o društvenom poduzetništvu. Uz to, predstavljen je i program dodjele državnih potpora za razvoj društvenog poduzetništva.
 
Treća tematska cjelina, pod nazivom „Obrazovanje“, doprinosi procesu unapređenja odgojno-obrazovnog sustava s ciljem poboljšanja njegove kvalitete te usklađivanja s potrebama tržišta rada. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta predstavilo je 7 planiranih poziva u 2016. godini:
(1) Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja (10.II.1),
(2) Internacionalizacija visokog obrazovanja – razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija (10.II.1),
(3) Uspostava stručne potpore inkluzivnom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju – pomoćnici u nastavi (10.III.1),
(4) Programska, stručna i financijska potpora obrazovanju učenika pripadnika romske nacionalne manjine (10.III.1),
(5) Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini (10.III.2),
(6) Unapređenje pismenosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja (10.III.2), (7) Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti (10.III.3).
 
U okviru IV. tematske cjeline, “Dobro upravljanje”, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske prikazao je operaciju„Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa“ i najavio planirane pozive koji imaju za cilj unaprijediti kapacitete organizatora volontiranja (organizacija civilnog društva i javnih ustanova) za učinkovit menadžment volontera, i povećati broj kvalitetnih i održivih volonterskih programa te programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje.
 
Za sva pitanja u vezi najavljenih natječaja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr