Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.
24.03.2016


Prvi poziv na podnošenje projektnih prijedloga Programa prekogranične suradnje INTERREG V-A Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. otvoren je od strane Ureda Premijera Mađarske koji je Upravljačko tijelo Programa INTERREG V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. te Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je Nacionalno tijelo u Programu.
 

Prioriteti Poziva su sljedeći: 
 • Prihvatljivo korištenje prirodnih i kulturnih dobara: razvoj kulturne i turističke baštine u prihvatljivim regijama u turističke atrakcije koje će generirati prihode i podržati ekološku raznolikost u pograničnom području, 
 • Suradnja: uključivanje predstavnika društva i institucija u prekograničnu suradnju, 
 • Obrazovanje: jačanje uloge obrazovnih ustanova u prekograničnom području i njihov razvoj u intelektualne centre. 
Prihvatljivi prijavitelji: 
 • Tijela javne vlasti, 
 • Organizacije pravne osobnosti, 
 • Neprofitne organizacije namijenjene zadovoljavanju potreba javnog interesa. 
 
Prihvatljiva pogranična područja iz kojih su prihvatljivi potencijalni prijavitelji su: 
 • Mađarske regije: Zala megye, Somogy megye i Baranya megye. 
 • Županije u Republici Hrvatskoj: Međimurska županija, Koprivničko-križevačka županija, Virovitičko-podravska županija, Osječko-baranjska županija, Varaždinska županija, Bjelovarsko-bilogorska županija, Požeško-slavonska županija i Vukovarsko-srijemska županija. 
Prihvatljive aktivnosti odnose se na: 
 • Izradu potrebne dokumentacije za održivo upravljanje kulturnom baštinom, 
 • Ulaganje u obnovu, očuvanje, revitalizaciju i prenamjenu elemenata kulturne baštine, 
 • Širenje informacija potencijalnim skupinama posjetitelja, 
 • Razvoj posjetiteljskih centara, centara za obuku, tematskih parkova, izložbenih prostora, 
 • Organizacija edukacija, treninga, radionica, 
 • Provođenje mjera za promicanje ekološki prihvatljivih oblika turizma. 
Stopa sufinanciranja:
 
Maksimalna stopa sufinanciranja projekata je 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
 
Prvi poziv otvoren je do 31. svibnja 2016. godine, a za sve dodatne informacije na raspolaganju Vam stoji Vaš MARA tim.
 
Izvor: http://www.huhr-cbc.com/hr/
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr