Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza I
Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza I
11.04.2018Opći cilj: Povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.
 
Specifični ciljevi Poziva:
Komponenta 1: Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti
Komponenta 2: Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti
 
IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA:
Komponenta 1: 200.000,00 kn – 500.000,00 kn (Intenzitet potpore 100%)
Komponenta 2: 500.000,00 kn – 1.000.000,00 kn (Intenzitet potpore 100%)
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI (i partneri) KOMPONENTA 1:
- udruga ili zaklada koja u svom statutu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI (i partneri) KOMPONENTA 2:
- ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
 
Planirano trajanje provedbe projekata je od 12 do 18 mjeseci.
 
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

KOMPONENTA 1:
Aktivnosti u svrhu promicanja zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana Republike Hrvatske o važnosti prevencije bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, udruge, zaklade i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 • medijske kampanje;
 • okrugli stolovi;
 • otvoreni dani;
 • radionice, seminari i slično;
 • održavanje javnih tribina i manifestacija javnog karaktera;
 • izrada edukativnih materijala.
KOMPONENTA 2:
Aktivnosti u svrhu unaprjeđenja znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti koje mogu provoditi ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.
 • edukacije (radionice, seminari, treninzi);
 • konferencije, kongresi, stručni skupovi u zemlji i inozemstvu;
 • okrugli stolovi;
 • izrada edukativnih i obrazovnih materijala;
 • studijska putovanja. 
* Predavači na edukacijama iz područja zdravstvene djelatnosti mogu isključivo biti osobe koje su zaposlenici zdravstvenih ustanova te imaju minimalno dvije godine radnog staža u području u kojem se vrši edukacija. Navedeno se dokazuje životopisom predavača.
 
Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga, s krajnjim rokom prijave 31. prosinca 2018.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
 
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr