Kontaktirajte nas
Kontakt
MARA
Partnerstvo. Povjerenje. Kvaliteta.
Inovativnost. Kreativnost. Predanost.
Pouzdanost. Pristupačnost. Zadovoljstvo. Uspjeh.

Mara d.o.o. - Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini
Program razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini
28.02.2018Opći cilj: Podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma uz afirmaciju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija 

Posebni ciljevi:
 • unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na kontinentu;
 • razvoj turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove na kontinentu;
 • generiranje ključnog motiva dolaska na kontinentu;
 • primjerenija valorizacija resursa na kontinentu;
 • stvaranje nove atrakcijske osnove na kontinentu;
 • poticanje rasta turističke potrošnje na kontinentu;
 • povećanje zadovoljstva gostiju ponudom u destinaciji.
Predmet sufinanciranja su: 
 • izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
 • izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
 • uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
 • izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije; 
 • izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
 • postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
 • organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.
Prihvatljivi su troškovi:
 
1. Izrada dokumentacije (prometni elaborati); 
2. Građevinski i zemljani radovi na biciklističkim rutama: asfaltiranje (samo za kraće sekcije), krčenje, raščišćavanje terena i sl.;
3. Izrada/nabava/postavljanje biciklističke signalizacije i servisnih stanica za popravak bicikala duž rute;
4. Izrada/nabava/postavljanje info ploča o ruti i županiji kao cikloturističkoj destinaciji s logotipom svih glavnih i Eurovelo ruta koje se na trasi nalaze, a na važnim lokacijama uz rutu (početak i kraj rute, turističke atrakcije, glavna raskrižja više biciklističkih puteva, granični prijelazi, prijelazi mostova i riječne skele i sl.);
5. Izrada unificiranih biciklističkih karata; 
6. Zakup web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada i dorada županijske mobilne aplikacije, troškovi digitalnog marketinga;
7. Izrada standarda za smještajne objekte namijenjenih smještaju cikloturista/biciklista.
 
Za dodjelu potpora kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti županije:
Bjelovarsko-bilogorska, Brodsko-posavska, Karlovačka, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska, Međimurska, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Varaždinska, Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Zagrebačka.

Minimalni iznos: 100.000,00 kn
Maksimalni iznos: 500.000,00 kn
Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se zaključno s datumom 16. ožujka 2018. god.

U slučaju dodatnih pitanja na raspolaganju vam stoji vaš MARA tim!
© MARA d.o.o. 2015 | Sva prava pridržana
Ured: Tehnološki park, Zagrebačka 89, HR-42000 Varaždin
Mara d.o.o.
T: 042 204 226
M: 091 6283 091
E: info@mara.hr